Hopp direkte til innhold

På jakt etter ulovlige utslipp

Det estiske, norske og svenske overvåkningsflyet.
Det estiske, norske og svenske overvåkningsflyet.

Det var mye aktivitet over Skagerrak, da overvåkningsfly fra seks land lette etter ulovlige utslipp i havet.

Forrige uke ble kampanjen SuperCEPCO (Co-ordinated Extended Pollution Control Operations), i regi av Bonn-avtalen gjennomført for tiende gang, denne gang over norsk, svensk og dansk farvann. Dette er en overvåkningskampanje der Norge, Sverige, Danmark, Estland, Belgia og Irland har deltatt med sine overvåkningsfly. Norge har ledet kampanjen med støtte fra Sverige og Danmark.

Hovedmålet med kampanjen var intensiv luftovervåkning over Skagerrak for å oppdage ulovlige utslipp i havet.

SuperCEPCO

2007: Arrangør Nederland (Frankrike og Storbritannia). 36 utslipp, 5 skip ble etterforsket. 225 flytimer.

 

2008: Arrangør: Danmark (Sverige og Norge). 17 utslipp, 2 skip ble etterforsket. 61 tokt gjennomført.

 

2009: Arrangør: Sverige. 3 utslipp. 26 tokt gjennomført.

 

2010: Arrangør: Frankrike (Storbritannia). 2 utslipp. 27 tokt gjennomført.

 

2011: Arrangør: Finland. 3 utslipp. 20 tokt gjennomført.

 

2012: Arrangør: Frankrike (Spania). Ingen utslipp. 13 tokt gjennomført.

 

2015: Arrangør: Danmark. 2 utslipp. 16 tokt gjennomført.

 

2016: Arrangør: Nederland. Ingen utslipp. 13 tokt gjennomført.

 

2019: Arrangør: Tyskland. Ingen utslipp. 16 tokt gjennomført.

 

2021: Arrangør: Norge (Sverige og Danmark). 4 utslipp. 15 tokt gjennomført. 

Tre utslipp funnet

15 av 16 planlagte tokt er blitt gjennomført, totalt 33 flytimer over sjø. Under toktene ser flyene etter oljeutslipp, søppel og annen forurensning. Det ble avdekket fire observasjoner, hvorav to er av ukjent stoff, en av antatt vegetabilsk/fiske olje, og en mineralolje. Alle observasjoner er videreformidlet til det enkelte lands myndighet. En av observasjonene var i norsk farvann, en i svensk og to i dansk farvann.

Det ble brukt fjernmålingsutstyr, for eksempel sidesøkende flybåren radar (SLAR), infrarødt kamera og UV-kamera ble brukt under kampanjen.

– Dette har vært en vellykket kampanje. Vi ser at den økte tilstedeværelsen av overvåkningsfly gjør at det er færre ulovlige utslipp, sier direktør for miljøberedskap i Kystverket, Hans-Petter Mortensholm.

Kystverkets overvåkningsfly patruljerer norskekysten og norske havområder 700-900 timer årlig. Flyet kan oppdage både ulovlige utslipp og beregne utslippsmengder. Under aksjoner brukes flyovervåkning aktivt for å påvise og kartlegge forurensningens utbredelse, og dermed hvor oljeverninnsatsen bør settes inn.

Kampanjer sider 2007

Det første SuperCEPCO ble gjennomført i 2007. Dette var et EU-finansiert prosjekt organisert av Belgia, med assistanse fra Storbritannia, Frankrike og Nederland. Den gangen ble det gjennomført mer enn 220 flytimer over en periode på 10 dager, og det ble funnet 36 oljeutslipp. Fem skip ble "tatt på fersken" mens de forurenset. 

 

Til toppen