Hopp direkte til innhold

Innseiling Borg havn: Prøvemudringen går som planlagt

Mandag 7. november starter som planlagt prøvemudringen i Borg havn. Aktivitetene vil pågå i to–tre uker.

Prøvemudringen er som kjent et testprosjekt i liten skala der fokuset utelukkende er å skaffe prosjektet mer kunnskap, slik at etterfølgende hovedprosjekt kan gjennomføres på en best mulig måte og innenfor de rammene Miljødirektoratets tillatelse danner.

Kystverket har tillatelse til å deponere masser i sjøen ved Møkkalasset og Svaleskjær i Fredrikstad kommune. Der er det rikelig sjødeponiplass til de omtrent 5.000 kubikkmeterne det dreier seg om for prøvemudringen.

Samtidig som prøvemudringen starter vil Kystverket vurdere konsekvensen av Hvaler kommunestyres vedtak 3. november vedrørende søknaden om rammetillatelse for etablering av sjødeponier ved Møkkalasset og Svaleskjær i Hvaler kommune. Kystverket vil først sette seg inn i vedtaket og se på hvordan det vil påvirke hovedprosjektet, før det blir gjort en vurdering av veien videre. Men enn så lenge er det kunnskapsinnhentingen fra prøvemudringen som er hovedfokuset.

Til toppen