Hopp direkte til innhold

Rapport om testfasiliteter på Fiskebøl er klar

Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) har nå levert rapporten om testfasiliteter for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl til Samferdselsdepartementet.

Fasilitetene skal styrke forskning og utvikling innen oljevernteknologi i hav med mye is. En konsulentgruppe bestående av DNV GL, ÅF Advancia AS og Vista Analyse AS har på oppdrag utarbeidet konseptvalgutredningen.

Rapporten har sett på to alternativer:

  • 1b: Ny innendørs test, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde på Fiskebøl
  • 3b: Nytt innendørs anlegg med storskala utendørs anlegg på Fiskebøl

Videre utvikling av oljevernberedskapen: Rapporten har identifisert at det er behov for å utvikle kunnskap, kompetanse og teknologi for å sikre en effektiv beredskap mot oljeutslipp, og spesielt i kaldt klima, islagte farvann og i strandsonen. Det handler om å utvikle teknologi som fungerer, øve på å bekjempe olje i realistiske omgivelser og kartlegge effekten av ulike oljetyper. Det er også et ønske fra aktører om å forske på et bredere spekter av marin forurensning, som plast, alger og metall.

– Kystverket ser behov for å utvikle test- og øvelsesfasiliteter for å forbedre beredskapen mot akutt forurensing for å forhindre og begrense miljøskade fra ulykker og uønskede hendelser, sier Hans Petter Mortensholm, beredskapsdirektør i Kystverket.

Til toppen