Hopp direkte til innhold

Regjeringen har besluttet ny organisasjonsmodell for Kystverket

– Kystdirektøren leverte i februar sitt forslag til hvordan fremtidens Kystverket skal se ut. Vi har i tråd med hans anbefaling besluttet at Kystverket skal få en ny organisasjonsmodell, og endre fra dagens regioninndeling til at Kystverket skal organiseres etter funksjoner. På den måten sørger vi for at etaten er best rustet til fremtidens utfordringer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen har besluttet at Kystverket skal gå fra å være inndelt i fem regioner til å være organisert etter funksjoner. De ulike funksjonene vil være lokalisert på de samme stedene som Kystverket i dag har regionkontorer (Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg). Kystverket vil opprettholde stillinger og viktige kompetansemiljøer spredt utover hele landet.

Organisasjonsmodell med fire virksomhetsområder

Kystverkets arbeid blir nå inndelt i følgende virksomhetsområder:

  1. Transport, havn og farled
  2. Navigasjonsteknologi og tjenester
  3. Miljøberedskap
  4. Lostjenesten

– Jeg føler meg trygg på at den nye organisasjonsmodellen vil legge til rette for at Kystverkets ansatte kan videreføre sitt gode arbeid med å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport. Kystverket er også viktig for kystsamfunnene våre. Det er derfor viktig å opprettholde fysisk tilstedeværelse i hele landet slik vi nå gjør med å beholde virksomhet på alle stedene Kystverket i dag har regionkontorer, sier samferdselsministeren.

Ledelsen av alle de fire virksomhetsområdene vil bli samlet i Ålesund sammen med kystdirektøren.

– Kystverkets nye organisering vil også gi oss en kostnadseffektiv etat, som vil være i stand til å møte utfordringer og krav knyttet til samfunnsutvikling, teknologisk utvikling og nødvendige miljøhensyn i årene som kommer, sier Hareide.

Til toppen