Hopp direkte til innhold

Signerte samarbeidsavtale for Innseiling Mo i Rana-prosjektet

Jostein Moe (t.v.), leder for Kystverkets utbyggingsavdeling, og rådmann Robert Pettersen i Rana kommune har signert samarbeidsavtalen for Innseiling Mo i Rana-prosjektet.
Foto: Tore Bratt/Rana kommune

Kystverket og Rana kommune har signert en samarbeidsavtale for prosjektet Innseiling Mo i Rana.

Innseiling Mo i Rana er et samarbeidsprosjekt om å utføre flere delprosjekter i Mo i Rana havn. Hovedaktørene og prosjekteierne er Kystverket og Rana kommune. Prosjektet omfatter ny sjømerking i farleia inn til Mo i Rana, bygging av ny dypvannskai ved Rana Industriterminal i Langneset og mudring ved Toranesterminalen. Formålet med prosjektet er å redusere risikoen for skipsulykker, øke kapasiteten i havneinfrastrukturen og bedre fremkommeligheten for skipstrafikk som anløper terminalene i Mo i Rana.

– Prosjektet Innseiling Mo i Rana er viktig for hele Helgelandsregionen. Rana kommune er en av de største industrikommunene i Nord-Norge, og store industrietableringer i Mo i Rana stiller høyere krav til havnefasiliteter og farleia. Samarbeidsavtalen regulerer rettigheter og plikter vi har overfor hverandre, fordelingen av ansvar og risiko for prosjektkostnader, og hvordan prosjektet skal styres gjennom en felles styringsgruppe, forklarer de to som signerte samarbeidsavtalen; Jostein Moe, leder for Kystverkets utbyggingsavdeling, og rådmann i Rana kommune Robert Pettersen.

Utvikler både farlei og havn

Kystverket sin del av prosjektet inkluderer etablering av nye navigasjonsmerker i hovedleden i Ranfjorden og utdyping fremfor den offentlige Toranesterminalen som del av de tidligere definerte stamnetthavnene i Norge.

– Dette er et farleisprosjekt som Kystverket har utredet over lengre tid, men som ikke er blitt prioritert for gjennomføring tidligere. En av hovedutfordringene for prosjektet har vært å sikre deponi for håndtering av forurensede sedimenter. Formålet med Kystverkets sitt prosjekt er å bedre sjøsikkerheten samt fremkommeligheten til den offentlig eide terminalen, forklarer Moe i Kystverket.

Rana kommune skal etablere en ny offentlig eid intermodal terminal med dypvannskai, der Rana Industriterminal ligger.

– Formålet med denne delen av prosjektet er å øke godskapasiteten og sikre konkurransekraften for eksisterende industri, samt legge til rette for nye etableringer. Det er flere fordeler ved å se disse to prosjektene i sammenheng, blant annet at vi har et felles deponi for forurensede mudringsmasser samt reduserte kostnader for den samlede prosjektgjennomføringen, forteller Rana-rådmann Pettersen.

Planlagt fremdrift

Det er allerede i forkant av signeringen gjort mye arbeid fra begge parter, med forprosjektering, regulering og detaljprosjektering. Styringsgruppe og prosjektledelse er på plass, og neste steg er å konkurranseutsette prosjektet for å få inn tilbud på oppdraget.

– Når vi straks lyser ut prosjektet er målsettingen å inngå kontrakt med en hovedentreprenør i løpet av høsten. Ambisjonen er å komme i gang med anleggsaktiviteten allerede neste år for at prosjektet skal kunne stå ferdig til sommeren 2026, avslutter Moe og Pettersen.

Kontakt

Senioringeniør

Olof Martin Fransson /
Til toppen