Hopp direkte til innhold

Sjømerka med lys fungerte 99,8 prosent av tida i 2019

I 2019 hadde navigasjonsinnretningane med lys, altså fyr, lykter, lanterner og lysbøyer, ei oppetid på 99,8 prosent, som samsvarer med målet Kystverket har sett seg.

Kystverket eig totalt 21 666 navigasjonsinnretningar, og av desse er 6 565 utstyrt med lys og 15 101 er utan lys (stenger, stakar og vardar).

  2017 2018 2019
Tal på anlegg 6 360 6 503 6 565
Tal på sløkkingar 838 614 609
Tal på sløkkedøgn 6 948 6 732 5 885
Oppetid 99,7% 99,8% 99,8%

Kystverket sitt mål om 99,8 prosent oppetid for dei med lys er i tråd med kravet IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) set til kategori 1-navigasjonsinnretningar, som har det strengaste kravet til oppetid. Måltalet til Kystverket gjeld for samla oppetid for alle innretningane. Dette er eit tøft krav som mange tilsette, både i regionane og reiarlaget til Kystverket, arbeider målretta for å nå – kvar dag, heile året.

– Merkinga av sjøvegen skal vere til å stole på. Då må kravet til oppetid for desse innretningane vere høgt – og ikkje minst bli innfridd. Vi arbeider kontinuerleg med å halde ved like, utvikle og oppgradere sjømerkinga, slik at sjøvegen skal vere tryggast mogeleg å ferdast på, slår kystdirektør Einar Vik Arset fast.

Tala er henta frå Kystverkets årsmelding for 2019. I den kan du lese meir om både navigasjonsinnretningar og alt anna etaten driv med.

Til toppen