Hopp direkte til innhold

Skipstrafikken har økt så langt i år

Cruiseskipet IONA på vei inn til Garpaskjær i Haugesund

Trafikktall for første halvår 2022 viser ni prosent økning i den lospliktige trafikken sammenlignet med første halvår 2021, med rundt 5000 flere seilaser i år. Trafikken har økt langs hele kysten, men det er størst økning i Oslofjorden.

Våre tall viser nærmere at det ble utført 700 flere losoppdrag, gitt 160 flere dispensasjoner fra losplikt og gjennomført 4140 flere seilaser med farledsbevis. Økningen i bruk av farledsbevis gjelder alle losoldermannskap. Dispensasjon fra losplikt gis kun ved losmangel og når det er forsvarlig for sjøsikkerheten.

Les mer om losplikten

Trafikken normaliseres

‒ De første månedene av 2022 var påvirket av pandemien, men vi nærmer oss 2019-nivået eller høyere for alle skipskategorier, sier seniorrådgiver Harald Borgø i Kystverket.

Etter to år med pandemi og stor nedgang i passasjertrafikken i 2020 og 2021, så er antall lospliktige seilas tilbake på samme nivå som i 2019. Summen av lospliktig trafikk viser en liten økning på 400 seilas (+0,6 prosent) sammenlignet med 1. halvår 2019.

Det har imidlertid vært en dreining fra bruk av los om bord til mer bruk av farledsbevis. Farledsbevis utstedes av Kystverket og gir navigatører lov til å seile uten los i et spesifikt farvann. Sammenlignet med 2019 er det utført rundt 2000 færre losoppdrag, mens antall seilas på farledsbevis har økt med om lag 2400. En annen trend er at fartøyene som har los om bord, har los om bord lengre enn tidligere. Dette gjør at reduksjonen i losingstimer har vært betydelig mindre enn i oppdrag. Den økte skipstrafikken fra 2021 er blant passasjerskip, både cruiseskip og fergene i fast rute til utlandet. Offshore- og spesialfartøy har også hatt en økning i seilas fra 2021. 

Kan få ny cruiserekord

‒ Antall cruiseanløp i 2022 kan overstige rekordåret 2019. Det har vært høy aktivitet siden midten av mars 2022 og cruisenæringen er på vei tilbake til aktivitetsnivået før pandemien. I tillegg er det varslet at norske havner som Oslo, Kristiansand og enkelte på Sør-Vestlandet vil få flere anløp på bekostning av færre cruiseanløp i Russland, opplyser Borgø.

Samlet for første halvår 2022 er det tre prosent færre cruiseanløp i 2022 enn i 2019, men elleve prosent flere enn i 2018. I 2022 var det flere anløp i mars og april enn i årene før pandemien. Mai 2022 var på nivå med 2018 og 2019, mens juni 2022 hadde færre anløp enn i 2018 og 2019. I tallene inngår ikke anløp med Hurtigrutens skip i cruisefart. Legger vi til disse har første halvår 2022 en økning i cruiseanløp på 16 prosent, fra 1344 i 2019 til 1557 hittil i år.

‒ Trenden med flere cruise om vinteren så vi før pandemien, men effekten vil bare delvis gi utslag i 2022-tallene, forklarer Borgø.

Antall passasjerer som er rapportert om bord er i underkant av 1,49 millioner i første halvår 2022. Dette er færre enn i første halvår 2018 (1,535 millioner) og 2019 (1,698 millioner), men flere enn i første halvår i årene 2010-2017. 

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø /

Statistikk om sjøtrafikken

Se våre statistikksider

Sjøtrafikkdata er tilgjengelig og søkbar for alle i Kystverkets datavarehus, kystdatahuset.no. Her finner du historiske data om anløp til norske havner, seilingsmønster og trafikktyper. Dataene er strukturert, vasket og beriket med skipsinformasjon for å gi rask og fyldig informasjon om skip og skipsbevegelser.

Tabeller

Statistikk 2010-2022: cruiseanløp pr. måned for 1. halvår

Last ned

Tabell: 2010-2022 1. halvår antall cruiseanløp pr måned

Bilde Publisert Oppdatert

Statistikk 2019-2022: anløp pr skipskategori for 1. halvår

Last ned

Tabell: 2019-2022 - 1. halvår anløp i Norge pr skipskategori

Bilde Publisert Oppdatert

Statistikk 2019-2022: lospliktig trafikk for 1. halvår

Last ned

Tabell: 2019-2022 1. halvår lospliktig trafikk

Bilde Publisert Oppdatert
Til toppen