Hopp direkte til innhold

Slik finner du fartsgrensene til sjøs i sommer

Båten MS Lyngøy underveis i farvannet
Kjører du fritidsfartøy eller næringsfartøy? Fartsgrensene kan være ulike. Foto: Espen Wilhelmsen / Kystverket

Både Kystverket og kommunene har gitt nye fartsgrenser til sjøs. Det har skapt forvirring noen steder - her er våre tips for å finne riktig fartsgrense.

Fra i år gjelder ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, inkludert egne fartsgrenser for fritidsfartøy. I tillegg har mange kommuner gitt egne fartsforskrifter for fritidsfartøy.

– Dette betyr at det vil være nye fartsgrenser i en del områder. Sjekk kartet på kystinfo.no og appen Båtfart, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Kommunene bestemmer i eget sjøområde

Myndigheten til å fastsette fartsgrenser på sjøen er delt mellom Kystverket og kommunene etter havne- og farvannsloven § 7 og § 8:

Kystverket regulerer fart for fritidsfartøy i hoved- og biled og for næringsfartøy Kommunene regulerer fart for fritidsfartøy i kommunens eget sjøområde

Ikke «fritt fram» på steder uten fartsgrenser

Hoved- og biled er veier til sjøs som Kystverket har ansvaret for. Hvor disse går kan du se på kartet på kystinfo.no. Utenfor hovedled og biled har kommunene ansvaret – de regulerer fart for fritidsfartøy i sine sjøområder.

For å få informasjon om kommunale fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde, må kommunene kontaktes direkte. Merk at ikke alle kommuner har laget nye bestemmelser enda.

– Selv om det ikke er innført nye fartsgrenser et sted, er det ikke «fritt fram» eller fri fart. Det betyr at båtfører må sørge for å sette seg inn i regelverket. Du må alltid følge aktsomhetsregelen og ta hensyn til omgivelsene dine - både folk, båter, dyr- og fugleliv, understreker Tønnessen.

Skilt kan vise feil fartsgrense Sjøfarende kan fremdeles oppleve at skiltene som viser fartsgrensen ikke er korrekte. De kan vise for høy eller for lav maks fart, de kan være plassert feil, og de kan gjelde for alle fartøy selv om fartsgrensen kun gjelder for fritidsfartøy. Dette skyldes at både Kystverket og kommunene trenger noe tid for å få gjort de nødvendige endringene på skiltene.

 

Tre tips for å finne riktig fartsgrense på sjøen

Kjører du fritidsfartøy eller næringsfartøy? Fartsgrensene kan være ulike:

  • Bruk appen BåtFart – den forteller deg fartsgrensen der du er, og varsler deg dersom du kjører for fort. Den er helt gratis, fri for reklame og har ingen sporing tilbake.
  • Sjekk kart med fartsgrenser på kystinfo.no
  • Ta kontakt med kommunen dersom du er i tvil

Hvis du fortsatt er usikker på fartsgrensen: Slakk ned, og nyt livet til sjøs!

Båtfart_app_symbol.png

BåtFart-appen er utviklet av Kystverket. Den er fri for reklame, har ingen sporing tilbake og kan lastes ned gratis fra Google Play og App Store:

badge-app-store.png   badge-google-play.png

Visste du at det er nye fartsgrenser på sjøen? Både Kystverket og kommunene har gitt nye fartsgrenser. Det er ditt ansvar som båtfører å sette deg inn i disse - her får du noen tips fra Kystverket. Publisert

Kontakt

Avdelingsdirektør

Sven Martin Tønnessen /
Til toppen