Hopp direkte til innhold

Sluttrapport for forundersøkelser for Stad skipstunnel 

Kystverket har levert sin sluttrapport for forundersøkelser til forprosjekt for Stad skipstunnel til Samferdselsdepartementet.

I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det satt av midler til Stad skipstunnel i andre del av planperioden. Prosjektet har vært igjennom en konseptvalgutredning med påfølgende kvalitetssikring (KS1).

KS1-rapporten gir flere anbefalinger som bør følges opp ved en eventuell videreføring av prosjektet. Samferdselsdepartementet har med bakgrunn i disse anbefalinger bedt Kystverket gjennomføre en forundersøkelsesfase frem mot et eventuelt forprosjekt. Departementet bestilte i februar 2014 spesifiserte utredningsarbeider, med sikte på å forbedre beslutningsgrunnlaget frem mot et eventuelt forprosjekt.

Kystverket har nå levert sin sluttrapport for forundersøkelser til forprosjekt til Samferdselsdepartementet. Sluttrapporten gir et sammendrag av utredningsarbeidene innen:

  • Mål og krav 
  • Risikoanalyse – brann i Hurtigruten
  • Risikoanalyse – farlig og forurensende last
  • Driftskonsept
  • Gevinstrealiseringsplan
  • Administrative og økonomiske konsekvenser

Sluttrapporten og vedlegg kan dere laste ned til høyre. Det videre arbeidet for Kystverkets del vil være forprosjektet, jfr. faseinndelingene for statlige prosjekter. Dette vil komme som bestilling fra Samferdselsdepartementet.

Til toppen