Hopp direkte til innhold

Stad skipstunnel kan bygges innenforNTP-rammene

I en ny rapport sannsynliggjør Kystverket at Stad skipstunnel kan bygges innenfor de rammene som det ble avsatt midler til i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029.

Etter at Stad skipstunnel-prosjektet hadde vært gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2) ga Samferdselsdepartementet i desember i 2018 Kystverket bestilling på en nye gjennomgang. Formålet var å få kostnaden ned til nivået som er avsatt i NTP 2018-2029. Konkret vil det si at Kystverket skulle synliggjøre at Stad skipstunnel kan bygges for 2,7 milliarder kroner (2016-kroner), som var kostnadsoverslaget Kystverket presenterte i sitt forprosjekt.

Kystverket har nå overlevert sin rapport, etter en metode som heter verdianalyse, som svar på departementets bestilling. Arbeidet med rapporten er ledet av Concreto, med bidrag fra Kystverket, SINTEF, Dr. Techn. Olav Olsen, Norconsult og Multiconsult.

– Vi er veldig fornøyd med prosessen, og vi svarer ut det som departementet har bedt oss om. Vi har først og fremst sett på de delene av prosjektet som representerer de store kostandene, og har vurdert alternativer på disse. Vi har funnet nye, gode løsninger, som gir reduserte kostander. I tillegg har vi klart å ta ned usikkerheten på flere områder, og kan nå sannsynliggjør at prosjektet kan gjennomføres innenfor rammene som NTP gir, forteller prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

Han understreker at de nye løsningene ikke får noen innvirkning på verken dimensjon, funksjonalitet, kapasitet eller sikkerhet.

Konkret er det i løpet av prosessen gjort justeringer og nye vurderinger på følgende områder:

  • Forenkling av entringskonstruksjonene inn mot tunnelåpningene, samt ny dataassistert seilas.
  • Endring av brukonstruksjonen over tunellportalen i Moldefjorden.
  • Tatt bort gangbanen i tunelltaket.
  • Det er kjerneboret langs tunellens lengdeprofil for mere presis kartlegging av fjellkvaliteten.
  • Det er gjort nye geotekniske vurderinger og datasimulering av fjellsikringsbehovet.
  • Det er gjort mindre endringer i ledekonstruksjonen inne i tunellen.

Hvis man velger å gjennomføre alle kostnadsreduksjonene er ny styringsramme beregnet til 2 677 millioner kroner. Til sammenligning utgjør en prisjustert NTP-ramme 2 953 millioner kroner.

Samferdselsdepartementet skal nå gå gjennom rapporten fra Kystverket.

Til toppen