Hopp direkte til innhold

Stad skipstunnel: Oppløftende testtankforsøk

Fra  testtankforsøkene Marintek
Fra testtankforsøkene hos Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (Marintek) i Trondheim. Målet var å avdekke hvordan et skip, underveis i skipstunnelen, blir påvirket av medstrøm, motstrøm og fart.

Som en del av det pågående forprosjektet for Stad skipstunnel, har Kystverket gjennomført modellforsøk i testtank hos Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (Marintek) i Trondheim. Testingen ga de svarene som Kystverket håpet å få.

Målet med testene var å avdekke hvordan et skip, underveis i skipstunnelen, blir påvirket av medstrøm, motstrøm og fart.

Under forsøket ble det brukt en nedskalert skipsmodell av hurtigruteskipet MS ”Midnatsol. ”Midnatsol” er det som er omtalt som dimensjonerende fartøy for skipstunnelen – altså at skip av tilsvarende størrelse skal kunne gå igjennom. I tillegg ble det under forsøkene i Trondheim testet seilas med en nedskalert skipsmodell av et containerskip på 150 meter. Begge skipsmodellene som ble brukt i forsøket er 27 ganger mindre enn fullskalaskipene.

Resultater fra testtankforsøket inngår i det tekniske forprosjektet som skal ferdigstilles i september 2016. Kystverkets endelige forprosjekt for Stad skipstunnel skal overleveres Samferdselsdepartementet våren 2017.

Testene ved Marintek i Trondheim er én av flere tester der man i realiteten ser om teori samsvarer med praksis. Det er gjort matematiske beregninger av hvilke krefter som virker på skipene, og det har vært kjørt virtuell seilas gjennom skipstunellen i en simulator i København. I testtanken var målet å få testet ut hvilke krefter som i praksis vil virker på et fartøy som seiler gjennom Stad skipstunnel.

– Det som er viktig er å danne oss et bilde hvordan det er å styre gjennom skipstunnelen, uten å berøre ledekonstruksjonene/veggene i tunnelen, forteller prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket. 

Svarene på den omfattende testingen i Trondheim var svært positive.

– Testene var svært oppløftende. Det viser seg at det går veldig godt an å kjøre store fartøyer, opp til hurtigrutestørrelse, gjennom skipstunnelen. Testingen med et større containerskip viser at også disse kan gå igjennom. Vi ser at det ikke går an å kjøre i stor hastighet, men ser likevel at vi klarer å ha en hastighet som gjør at skal vi klare å opprettholde den kapasiteten som vi ønsker for tunellen, oppsummerer spesialrådgiver Arne Lothe i Norconsult.

Det er de som er ansvarlige for det tekniske forprosjektet.    

– Vi har gjort noen beregninger på forhånd, basert på teori, og vi har nå fått bekreftet det vi mente var teorien. Og erfaringene er veldig positive, sier Lothe videre.

Det tekniske forprosjektet, som testingen ved Marintek altså er en del av, gir et viktig grunnlag for mulig realisering av prosjektet, og for at skipstunnelen skal kunne oppfylle sin funksjon. Prosjekteringen startet i februar i år, og etter planen skal det teknisk forprosjekt overleveres Kystverket i oktober i år.

Rapporten vil inngå som en del av det totale forprosjektet som skal overleveres Samferdselsdepartementet våren 2017.

Til toppen