Hopp direkte til innhold

Stad skipstunnel: Utsetter tildeling av totalentreprise til 2023

– Det er viktig å presisere at dette er snakk om en faseforskyving av aktiviteter. Vi er godt i gang med grunnlagsarbeidet, men vi trenger litt mer tid enn først signalisert med tanke på anskaffelse av totalentreprenør, Terje Skjeppestad.

I regjeringens forslag til endringer i Statsbudsjettet for 2022 står det at tildelingene til Stad skipstunnel er forskjøvet til 2023.

– Kort forklart handler det om at vi trenger litt mer tid til forbredende arbeid rundt anskaffelsen av totalentreprenøren som skal stå for byggingen av skipstunnelen. Midlene, som først var tildelt for 2022, blir overført til 2023, sier prosjektleder Terje Skjeppestad.

Omfattende arbeid

Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget for totalentreprise for byggingen av Stad skipstunnel er svært omfattende, og Kystverket ønsker at grunnlaget skal være grundig og gjennomarbeidet for å ha god kvalitetssikring.

– Videre er det prosessen inn mot tildeling og kontraktsignering, som nødvendigvis også er viktig at blir gjort grundig og riktig. Det handler om å komme riktig ut av startgropa i dette svært omfattende arbeidet, understreker Skjeppestad.

Arbeidet er altså i gang fra Kystverkets side, men det er snakk om forskyving av tidspunkt for tildeling av kontrakt for totalentreprise.
Terje Skjeppstad, prosjektleder for Stad skisptunnel.

Viktig med god håndtering
av overskuddsmassen

Håndteringen av overskuddsmassene fra byggingen av skipstunnelen er en også viktig tids- og kostnadsdriver i prosjektet. Det er derfor viktig med et godt og grundig arbeid med avklaring av alternative deponiløsninger – og for løsninger for flytting av massene fra anleggsplass og ut til de aktuelle tiltakene som får tildelt massene. I dette arbeidet er kommunene Stad, Vanylven og Kinn sentrale.

Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas, og bedre regularitet for skipstrafikken forbi Stad. Men det er også et mål at prosjektet skal optimaliseres for best mulig ressursutnyttelse og mest mulig nytte.
Terje Skjeppestad.

Ikke ensbetydende
med utsatt ferdigstillelse

Det vil med andre ord innebære at oppstarten for selve byggingen også blir skjøvet på. Kystverket har signalisert til Nærings- og fiskeridepartementet at forsinkelsen i arbeidet med konkurransegrunnlaget ikke er ensbetydende med en tilsvarende forsinkelse i ferdigstillingen av prosjektet. Når anleggsarbeidene starter, vil fremdriften være avhengig av leverandørens gjennomføringsmodell.

– Dette kommer til å være et av kriteriene i konkurransen, presiserer Skjeppestad.

Kontakt

Prosjektleder

Terje Skjeppestad /
  • Stad Skipstunnel

    Kystverket skal bygge verdas aller første fullskala skipstunnel. Den blir 2,2 kilometer lang frå ytterkant til ytterkant, 50 meter høg og med ei bredde på 36 meter. Etter planen vil tunellen stå ferdig i 2026.
Til toppen