Hopp direkte til innhold

Starter prøvemudring i Borg havn i oktober

Arbeidsområde i Borg-prosjektet
Innseiling Borg havn-prosjektet som er vedtatt i Nasjonal transportplan omfatter bare indre del av innseilingen til Borg havn, fra Røsvikrenna og inn. Det er også i dette området prøvemudringen skal foregå i høst.

Kystverket har inngått avtale med Repstad Anlegg AS for gjennomføring av prøvemudring i Innseiling Borg havn-prosjektet. Prøvemudringen starter opp i slutten av oktober.

Innseiling Borg havn-prosjektet er viktig, både for sjøsikkerhet, næringsliv og miljø. Prøvemudringen, med planlagt oppstart 31. oktober, skal bidra til å kvalitetssikre utredninger og sikre at arbeidet blir gjennomført med de beste metodene for miljøet.

– Planen er å gjøre en mindre prøvemudring, som pågår i 2–3 uker. Dette er et mindre pilotprosjekt som Kystverket gjennomfører, med håndtering av rene og forurensede masser i tillegg til at vi får testet ulike avbøtende tiltak og styrket kunnskapen om disse. Dette gjør vi for å sikre at vi bruker de beste metodene når vi skal begynne på hovedprosjektet. Gjennom prøvemudringen skal vi kvalitetssikre modeller, optimalisere overvåkingsprogrammet og sikre at metodene vi velger bidrar til å minimere miljøpåvirkningen fra tiltaket – altså verifisere, korrigere og forbedre før vi starter på prosjektet som er vedtatt i Nasjonal transportplan (NTP), forklarer prosjektleder Martin Fransson i Kystverket.

Referanseprosjekt for entreprenøren

Entreprenør for prøvemudringen blir Repstad Anlegg AS og deres datterselskap Agder Marine AS.

– For oss er denne prøvemudringen å betrakte som et referanseprosjekt. Vi synes det er en interessant og positiv tilnærming å gjennomføre en prøvemudring i forkant av et større mudringsprosjekt. Det gir en større trygghet om at beste metode blir valgt, samtidig som man får verifisert at beregninger som er gjort i utredninger stemmer med virkeligheten. For oss som entreprenører gir det også en mulighet for læring. Økt og kvalitetssikret kunnskap i prosjektet bidrar også til å redusere risikoen for aktuelle tilbydere i konkurransen om entreprenøroppdraget for prosjektet som skal starte neste høst, forteller daglig leder Bernt Olav Holen i Repstad Anlegg AS.

I forbindelse med prøvemudringen planlegger Kystverket å invitere til en pressedag, med mulighet til å treffe ulike aktører som er involvert i prosjektet og få informasjon om det man lurer på.

Ikke utdyping sør for Røsvikrenna

Prøvemudringen i oktober er altså et lite pilotprosjekt. Prosjektet som er planlagt å starte høsten 2023 innebærer å utdype Røsvikrenna til 12 meters dybde i 90 meter bredde samt utdype snuplassen ved Fuglevikbukta til 11 meters dybde. Utover det fornyer Kystverket sjømerkene i Røsvikrenna og ved snuplassen.

– Det kan synes som om det er noen misforståelser ute og går når det gjelder hva prosjektet vi starter opp i 2023 omfatter. Prosjektet som er vedtatt i Nasjonal transportplan (NTP) kan beskrives som et vedlikeholdstiltak og omfatter bare indre del av innseilingen til Borg havn, fra Røsvikrenna og inn. Selv om tillatelsen fra Miljødirektoratet også omfatter tiltak lenger sør i farleia, med fjerning av grunner ved hjelp av sprengning, er det bare indre del, altså fra Røsvikrenna og inn, som er planlagt startet opp høsten 2023. Det betyr at det heller ikke er noen sprengningsarbeid i prosjektet, verken under prøvemudringen i høst, eller ved mudring neste høst, forteller Fransson.

Prøvemudringen er finansiert over statsbudsjettet for 2022. Det NTP-vedtatte prosjektet starter høsten 2023, forutsatt at tiltaket får bevilgning over statsbudsjettet.

 

Ytterligere informasjon, dokumenter og film om prosjektet finner du på www.kystverket.no/borg 

Av hensyn til fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket utbedre innseilingen til Borg havn, som ligger i Fredrikstad kommune i Viken fylke. Publisert

Bakgrunn

Hvert år renner om lag 15 000 lastebillass med sedimenter fra Glomma ut i havneområdet og innseilingen til havna. Disse legger seg på sjøbunnen og gjør havna og farleia stadig grunnere og mer utfordrende å manøvrere i. Noen steder er det nå to til tre meter grunnere enn på midten av 1990-tallet. Fordi avstanden til sjøbunnen er redusert virvler propellene opp partikler – både rene og forurensede – og sprer dem på nytt i vannet hver gang en båt passerer. Den stadig reduserte dybden har gjort det nødvendig å sette begrensninger i innseilingen, for å ivareta sjøsikkerheten og redusere risikoen for uhell som kan skade både menneskeliv og miljø. Dette påvirker regulariteten og forutsigbarheten for næringslivet som er avhengig av sjøtransporten til/fra havna. Det påvirker også transporteffektiviteten og dermed kostnadsbildet.

Kontakt

Senioringeniør

Olof Martin Fransson /

Kontakt

Seniorrådgiver

Olav Helge Matvik /
Til toppen