Hopp direkte til innhold

Statlige fiskerihavner tilbake til Kystverket

Eierskapet og forvaltningsansvaret for de statlige fiskerihavnene er fra 1. januar 2023 tilbakeført til Kystverket.

De statlige fiskerihavnene sør for Stad ble overført til fylkeskommunene 1. januar 2020 som ledd i regionreformen. Dette ble gjort gjennom frivillige avtaleprosesser mellom den enkelte fylkeskommunen og Kystverket. Fylkeskommunene nord for Stad inngikk ikke slike avtaler og har dermed ikke overtatt noen statlige fiskerihavner. Nasjonalt har man dermed hatt en ganske ulike fordeling av eierskap av de statlige fiskerihavnene de siste årene.

Regjeringen har ønsket å føre eierskap for de aktuelle fiskerihavnene tilbake til staten og dermed gjøre statens ansvar i fiskerihavnene tydeligere. I forbindelse med Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 2023 ble dette arbeidet sluttført og endelig avklart. Etter dette har Kystverket og fylkeskommunene kunnet inngå avtaler om tilbakeføring av de statlige fiskerihavnene fra 1. januar 2023. Avtalene ble signert av samtlige av de aktuelle fylkeskommuner like før jul 2022, og med virkning fra 1. januar 2023. I overkant av 140 statlige fiskerihavner er så langt tilbakeført til Kystverket.

– De statlige fiskerihavnene er viktig både for sjøsikkerhet og beredskap, og er ikke minst en veldig viktig infrastrukturforutsetning for den næringsmessige utviklingen av mange lokalsamfunn langs kysten. Vi startet allerede i 2022 med å styrke kapasitet og kompetanse som trengs for å forvalte fiskerihavnene på en god måte, og skal i 2023 fortsette opptrappingen av planleggings- gjennomførings- og forvaltningskapasiteten for å ivareta ansvaret for fiskerihavneanleggene langs hele kysten, sier direktør for transport havn og farled i Kystverket Sven Martin Tønnessen.

Til toppen