Hopp direkte til innhold

Statsministeren ser fram til forbedret utstyr til miljøberedskapen i nord

Kystverkets direktør for miljøberedskap, Hans Petter Mortensholm, forklarer planene for bygging av det nye testsenteret for statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg besøkte i dag Fiskebøl i Lofoten, der Regjeringen har besluttet å bygge et testanlegg for oljevernutstyr for arktisk klima. Testanlegget er et etterlengtet tilskudd til Kystverkets arbeid med å utvikle stadig bedre utstyr til bruk når norsk miljøberedskap må håndtere akutt forurensing til sjøs.

- Vi har i mange år etterlyst testfasiliteter for arktiske forhold. Anlegget vil gjøre oss i stand til å forbedre evnen til å aksjonere ved uønskede hendelser i nord, sa Kystverkets direktør for miljøberedskap Hans Petter Mortensholm, under besøket.  

- Aktiviteten til sjøs i arktiske strøk har vokst betraktelig i de senere år. Da må også miljøberedskapen skaleres for å tilpasse et nytt risikobilde. Arktisk klima setter helt andre krav til beredskapen, med store avstander, mørke, utfordringer med kommunikasjon og det faktum at eksisterende oljevernutstyr har begrenset effekt i is og kulde, forklarte Mortensholm til tilhørerne.

 

Samler ansvaret for miljøberedskap
Det kommende senteret var først tenkt bygd og drevet av Senter for Oljevern og Marint miljø (SOMM), opprettet i 2018. Men Regjeringen besluttet i april i år å rendyrke organet som et nasjonalt kunnskapsnav for arbeidet med marin forsøpling. 

Kystverket vil fra nyttår overta SOMMs oppgaver innen oljevern. Dette vil samle statens arbeid med oljevern under Kystverket, og styrke norsk arbeid med miljøberedskap.

- Vi er tilfredse med å ha gitt Kystverket i oppdrag å etablere dette senteret som vil gi Fiskebøl og regionen Lofoten og Vesterålen høykompetansearbeidsplasser innenfor et viktig og fremtidsrettet fagfelt, sa Erna Solberg

 

Fremtidsrettet 
- Nå når Kystverket overtar ansvaret for det kommende testsenteret, vil det også få en operativ betydning for den norske miljøberedskapen, poengterer statsministeren.

Senteret kan, i tillegg til å dekke norske behov, også gi et internasjonal marked muligheter for trening, øvelse og forskning innen miljøberedskap i arktiske strøk. Det grønne skiftet gjør at stadig flere fartøy bruker nye energibærere som elektriske batteri og hydrogen. Det gir nye utfordringer for beredskapen. Brann i bilbatterier har for eksempel blitt en krevende oppgave for brann- og redningsetaten. Fiskebøl kan i dette skiftet bli en viktig arena for testing og utprøving av beredskapsløsninger for fremtidens grønne energibærere. Det nye testsenteret vil i tillegg til oljeforurensning også fokusere på disse nye utfordringene.

- Regjeringen er opptatt av å styrke arbeidet med å hindre eller redusere skade på naturmiljøet, særlig i sårbare arktiske områder. Det nye testsenteret og resultatene av arbeidet som vil skje der, vil bidra sterkt til dette, sa Erna under besøket.


Bygger på 50 års erfaring

Kystverket har siden tidlig på 1970-tallet bygget opp og utviklet norsk oljevernberedskap, og er i dag en av verdens ledende kompetansemiljøer innen fagfeltet. Gjennom ulike internasjonale utviklingsprogram bidrar etaten til både å etablere og forbedre miljøberedskap i land både i Afrika og Asia. Kystverket har allerede et testsenter for oljevernutstyr i Horten. Det brukes til kursing, øvelser, testing og utvikling av nytt oljevernutstyr. Arbeidet kombinerer private utstyrsleverandørers ambisjoner og Kystverkets erfaring og kompetanse bygd opp over fem tiår.   

Kystverkets direktør for miljøberedskap, Hans Petter Mortensholm, ga statsministeren en omvisning i området hvor testsenteret skal bygges, og orienterte om fremdrift og hvordan arbeidet rundt etableringen av senteret legges opp.

- Vi ser frem til de resultatene testsenteret vil bidra med for miljøberedskapen i nord, avsluttet statsminister Solberg.

 

Under: Illustrasjon av planer for testsenteret i Fiskebøl i Lofoten. (Våg Arkitekter)

testsenter fiskebøl_våg arkitekter.jpg

Til toppen