Hopp direkte til innhold

Tidsaktuelt program på Haugesundkonferansen

Teknologi og det grønne skiftet, sikkerhetspolitikk, havvind, kompetansebehov og likestilling i maritim næring. Dette var noen av de temaene som ble utforsket på Haugesundkonferansen i år, der Kystverket var medarrangør.

Næringsminister Jan Christian Vestre innledet konferansen med høye ambisjoner for norsk maritim næring og mulighetsrommet i årene fremover.

‒ Norge skal forbli en maritim stormakt som viser vei i det grønne skiftet, fastslo ministeren, og pekte på havvind og grønn transport som viktige satsingsområder.

Næringsministeren delte også ut Haugesundkonferansens ærespris, som i år gikk til fisker Susanne Mortensen for hennes bidrag til likestilling og mangfold i maritim næring. Basert på egne erfaringer fra fiskerinæringen har Mortensen satt søkelyset på trakassering og fordommer mot kvinner. Dette har ført til en samfunnsdebatt om behovet for å styrke mangfoldet av begge kjønn, ulik bakgrunn, etnisitet og legning, og tiltak mot diskriminering.

Susanne Mortensen og næringsminister Vestre under utdeling av æresprisen 2023-foto Haugesundkonferansne_Haakon Nordvik-3.jpg

‒ Jeg følte ikke at mine medsøstre ble hørt, sa sa Susanne Mortensen under Haugesundkonferansen. ‒ Varsling av fordommer har gitt positive konsekvenser. 

Positiv utvikling for maritim næring

Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan, presenterte 2022-tall fra maritim næring som viser en positiv utvikling innen sysselsetting, verdiskaping og omsetting etter to år med pandemi. I fjor hadde næringen opp mot 88 000 ansatte, en verdiskaping på 175 milliarder kroner og omsetting på 498 milliarder kroner. Tallene fra før pandemien i 2019 lå på henholdsvis 91 000 ansatte, 157 milliarder kroner i verdiskaping og 477 milliarder kroner i omsetting. 

Tallene for bruk av fornybare drivstoffkilder på norskeide skip viste derimot at næringen har enda en vei å gå for grønn omstilling. I 2022 brukte 77 prosent av flåten fortsatt konvensjonelt drivstoff, mens 22 prosent har tatt i bruk lavutslippsdrivstoff og en prosent av fartøy bruker drivstoffskilder med null utslipp.

Satser på havvind

På konferansen presenterte offentlige og private aktører sine satsinger på havvind for fornybar energiproduksjon til havs, på bakgrunn av stadig større etterspørsel etter økt kraftproduksjon i Norge, naboland og Europa, og et mer pressende behov for å ta i bruk mer fornybare energikilder.

‒ Det er andre land som har kommet lenger enn oss, men vi har samtidig muligheten til å gripe sjansen og bli verdensledende, særlig innenfor flytende havvind, sa statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i Olje- og energidepartementet når han presenterte departementets arbeid med konsesjonstildelinger for havvindfeltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Kystdirektør Einar Vik Arset holder foredrag på Haugesundkonferansen 2023-foto Anne Grethe Nilsen.jpg

Kystdirektør Einar Vik Arset presenterte siste nytt fra Kystverket og viktigheten av å legge til rette for mer gods på sjø. ‒ Eksportveksten er avhengig av sjøtransporten, og for å sikre eksportvekst har vi en viktig rolle i tilretteleggingen for mer gods på sjø.
Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen.

Kontakt

Avdelingsleder

Jon Leon Ervik /

Haugesundkonferansen

Haugesundkonferansen er en årlig maritim konferanse der bedrifter, forsknings- og utviklingsmiljøer, studenter, rederier, havner, tjenesteleverandører og offentlige etater kan møte politiske beslutningstagere.

Konferansen tar opp aktuelle tema i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling, og sjøsikkerhet og beredskap.

Kystverket er medarrangør i Haugesundkonferansen sammen med Sjøfartsdirektoratet, Norges rederiforbund, Karmsund havn og Hagland.

Til toppen