Hopp direkte til innhold

Tildelt ITS-prisen for 2020

Styret i ITS Norway har tildelt ITS-prisen for 2020 til avdelingsleder Jon Leon Ervik, på vegne av sin avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket.

Bilde av Jon Leon Ervik
Jon Leon Ervik er leder ved avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket
Foto: Kystverket

Prisen ble overrakt av styreleder Hanne Nettum Breivik i ITS Norway under ITS dagen 10. mars. Styret i ITS Norway deler hvert år ut ITS-prisen til en norsk person eller virksomhet.

‒ Prisen er begrunnet med Jon Leon Ervik sitt målrettede og systematiske arbeid for å utvikle ITS innenfor den maritime verden og for sitt iherdige arbeid for digitalisering og standardisering av neste generasjons navigasjonsløsninger for skip og mellom land og skip, sier Hanne Nettum Breivik i en pressemelding.

‒ Med Jon Leon Ervik i spissen er Kystverket en drivende kraft for industrielt samarbeid i sektoren. Sammen med FoU-virksomhetene er kobling til de andre transportformene og nye teknologier utviklet videre. Dette har ført til at Norge ligger langt fremme innen Maritim ITS internasjonalt og er blitt et foregangsland innen intermodalt samarbeid og teknologiutvikling, understreker daglig leder i ITS Norway, Trond Hovland.

‒ Jeg setter stor pris på anerkjennelsen Kystverket får med denne prisen og vi er veldig stolte over dette, sier Jon Leon Ervik.

Maritim ITS

Intelligente transportsystem (ITS) er et samlebegrep for bruk av ny teknologi i transportsektoren for å gjøre transportsystemene sikrere, mer effektive og mer bærekraftig. Maritim ITS kan være presentasjon av sanntidsinformasjon i digitale løsninger som kan gi sjøfarende mulighet for å ta sikrere og smartere beslutninger. Kystverkets digitale rutetjeneste routeinfo.no er et eksempel på en slik tjeneste. Tjenesten tilbyr over 500 kvalitetssikrede digitale ruter for navigasjon og annen viktig informasjon om seilasen.

‒ En stor takk til ITS Norway som har invitert oss med i arbeidet med maritim ITS. Dette har ikke vært mulig uten Samferdselsdepartementet som har satt fokus på ITS, samt Kystverkets øverste ledelse som har tro og tillit til fagmiljøet i Haugesund, sier Ervik.

‒ Resultatene oppstår først og fremst fordi vi har mange dyktige mennesker i Kystverket, andre etater, FoU-miljøer og industri som det er fantastisk å samarbeide med. Nøkkelen ligger i å styrke dette samarbeidet på alle plan. ITS-prisen kan bidra til økt forståelse for den maritime sektoren, samt hvordan få til synergier på tvers av sektorene og multimodal transport. Maritim ITS er endelig tydelig på kartet, avslutter han. 

Utvikler digitale tjenester for skipsfarten

For å opprettholde og styrke dagens sjøsikkerhetsnivå langs kysten har Kystverket i senere år trappet opp satsingen på innovasjon og teknologi. Med utgangspunkt i E-navigasjon, et globalt konsept for økt digitalisering som skjer i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO, jobber Kystverket i dag med digitalisering av maritime informasjonstjenester for å forenkle og tilrettelegge nødvendig informasjon for navigatører. Et av fokusområdene er tilrettelegging av viktig seilasrelatert informasjon i digitale kart.

Kystverket jobber spesielt med digitalisering av informasjons- og sjøsikkerhetstjenester som skip mottar fra myndigheter, slik som informasjon fra sjøtrafikksentraltjenester, sikkerhetsrelatert informasjon, varsling av farer, kvalitetssikrede seilingsruter, informasjon om vær og sjøforhold, og informasjon knyttet til losing og anløpsrapportering.

ITS-prisen

ITS prisen tildeles etter en totalvurdering hvor blant annet følgende kriterier inngår:

  • Medvirket til viktige fremskritt for kombinert ITS og integrerte transportløsninger
  • Kreativitet og innovasjon innen forskning, utvikling og formidling av kunnskap, tjenester og produkter på området ITS
  • Bidrag til betydelige faglige fremskritt for ITS
  • Medvirket i avgjørende grad til internasjonalt fokus på norsk ITS, produkter og/eller kompetanse.

ITS Norway

ITS Norway er en medlemsforening som jobber for smartere, sikrere og bærekraftig transport.

Foreningen ble etablert i 2004 og hovedvirksomhet er å tilby møteplasser (seminarer, konferanser, ekskursjoner, etc.) for medlemmene slik at kompetanse kan deles og styrkes. Målet er å skape prosjekter som utvikler sektoren, finne forretningspartnere og utvikle nye markeder for medlemmene.

Foreningen har rundt 80 medlemmer og samarbeidspartnere fra alle transportformer, forskning, utdanning, industri, tjenesteleverandører, offentlige transportetater og kommuner/fylkeskommuner. Nettverket dekker både passasjer- og godstransport i alle transportformer: sjø, luft, bane og vei. ITS Norway er en del av et internasjonalt ITS nettverk og jobber fokusert for et tettere nordisk samarbeid.

E-navigasjon er en global strategi utviklet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å legge til rette...

Artikkel Publisert Oppdatert
Til toppen