Hopp direkte til innhold

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner – ettårige prosjekt

Gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner gir Kystverket nå tilsagn til seks prosjekt som skal være ferdigstilte innen 30. november 2023.

Tilskuddsordningen skal bidra til å effektivisere logistikkjeden gjennom tiltak som gir en mer effektiv infrastruktur og logistikk i havnene. Tilsagn kan gis til bygging, erstatning eller oppgradering av tilgangsinfrastruktur eller havneinfrastruktur, inkludert digital infrastruktur.

Med en lang kystlinje, et sjønært næringsliv og en desentralisert bosetting, har Norge et svært variert havnetilbud. Tilsagn om tilskudd kan gis til private eller offentligeide havner og havneanlegg som er åpne for eksterne brukere som ønsker å benytte havnetilbudet.

– Havnene utgjør det viktige bindeleddet mellom sjøtransport og landbasert produksjon, konsum og transport. Sjøtransporten er vår aller viktigste transportform for last inn og ut av Norge og derfor er havnenes effektivitet som bindeledd mellom sjø og land helt avgjørende. Alle prosjekt som får tilsagn kan vise til positive gevinster som overskrider omsøkt støttebeløp, samtidig som prosjektet ikke er bedriftsøkonomisk gunstig nok til at det blir prioritert av havna uten statlig tilskudd. På den måten er tilsagnet med på å sette i gang investeringer og aktivitet som gir gevinster utover den enkelte aktør i logistikkjeden, sier direktør for transport, havn og farlei i Kystverket, Sven Martin Tønnessen.

Havner som mottar tilsagn om tilskudd til ettårige prosjekt i 2023

SUM 37640644  
Søker Tilsagn Type prosjekt
Tromsø Havn KF 12456000 Digital plattform for informasjonsdeling på tvers av bl.a. fagsystemer og brukere av havna.
Bergen Havn AS 7974400 Digital plattform for deling og samhandling mellom havna og tjenestetilbydere, kunder og brukere.
Kristiansund Base AS 6824000 Oppgradering av digital løsning og integrasjon med andre brukere tilknyttet industriterminalen. 
Kristiansand Havn IKS - Lagmannsholmen 3866244 Utvidelse av roro-rampe og oppgradering av fendere på kai 20.
Fjordbase AS 3520000 Utvidelse av eksisterende digitale løsning å omfatte en større del av aktiviteten på terminalen, spesielt knyttet til prosjektaktivitet.
Kristiansand Havn IKS - Caledonien 3000000 Riving av skur og oppgradering av containerareal.

Tall i kroner eks. mva.

Kystverket forvalter tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner, og gir tilsagn til både ettårige og toårige prosjekt. Søknader til ettårige prosjekt blir behandlet først, deretter blir søknader til toårige prosjekt behandlet. De ettårige prosjektene har nå fått tilsagn. Kystverket forventer å fatte vedtak på de toårige prosjektene i begynnelsen av juli.

Kontakt

Seniorrådgiver

Øyvind Mørkeset Sandbakk /
Til toppen