Hopp direkte til innhold

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner – toårige prosjekt

Gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner gir Kystverket nå tilsagn på til sammen 64 millioner kroner til fem investeringsprosjekt som skal være ferdigstilte innen 30. november 2024.

I juni gav Kystverket tilsagne til ettårige prosjekt. Nå er søknadene om toårige prosjekt behandlet. Kystverket innvilger nå tilsagn på fem nye prosjekter for totalt 64 millioner kroner til investeringer som skal effektivisere logistikkjeden gjennom tiltak i havn. Slike investeringer kan bidra til blant annet kostnadsbesparelser, bedre kvalitet, klima- og miljøgevinster og godsoverføring fra vei til sjø.

Alle prosjekt som får tilsagn kan vise til beregnede positive gevinster som overskrider omsøkt støttebeløp, samtidig som prosjektet ikke er bedriftsøkonomisk gunstig nok til at det blir prioritert av havna uten statlig tilskudd.

– Toårige prosjekter er gjerne større prosjekter som trenger lengre tid på gjennomføring. Slike prosjekter setter samtidig høye krav til positive gevinster av investeringen. I Kystverket er vi opptatt av at de prosjektene som får tilsagn om tilskudd skal vise til gode nytteffekter etter at prosjektet er ferdigstilt, sier direktør for transport, havn og farlei i Kystverket, Sven Martin Tønnessen.

Havner som mottar tilsagn om tilskudd til toårige prosjekt i 2023

  64 213 600  
Søker Tilsagn Type prosjekt
Balsfjord kommune 30 000 000 Mudring, utfylling, opparbeidelse av areal og nye kaier.
Oslo og 19 andre havner 10 516 800 Oppgradering av digital havne- og tilgangsinfrastruktur, samt felles løsning for sikringskontrakter.
ASCO Norge 6 300 000 Digitaliseringsprosjekt rettet mot bulk-aktiviteter på terminalen i Risavika.
Kristiansund og Nordmøre havn 6 040 000 Etablering av ny kai med tilknyttet bakareal ved Vikan havn i Smøla kommune.
Nor Lines 11 356 800 Utvide eksisterende digitale løsning til å omfatte Nor Lines-terminalene i Sandnes, Bergen, Bodø, Honningsvåg, Florø og Kirkenes. 

Tall i kroner eks. mva.

Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner skal bidra til å effektivisere logistikkjeden gjennom tiltak som gir en mer effektiv infrastruktur og logistikk i havnene. Tilsagn kan gis til bygging, erstatning eller oppgradering av tilgangsinfrastruktur eller havneinfrastruktur, inkludert digital infrastruktur. Tilskuddsordningen blir forvaltet av Kystverket, som gir tilsagn til både ettårige og toårige prosjekt.

Kystverket planlegger utlysning av nye konkurranser om tilsagn til investeringer i effektive og miljøvennlige havner for kommende budsjettår allerede denne høsten.

– I den forbindelse ser vi gjerne at enda flere søkere benytter seg av muligheten til veiledning fra oss, for om mulig å få enda bedre søknader, avslutter Tønnessen.

Kontakt

Seniorrådgiver

Øyvind Mørkeset Sandbakk /
Til toppen