Hopp direkte til innhold

Trålervraket Northguider er fjernet

I en vellykket aksjon har bit for bit av tråleren blitt fraktet bort fra Hinlopenstredet ved Svalbard.

Fartøyet grunnstøtte den 28. desember 2018 i et vernet område. Mannskapet ble reddet ut under svært utfordrende forhold. Etter kort tid ble Northguider tømt for diesel. Men ut fra de høye miljøkrav norske myndigheter har satt for Svalbard, ble det også viktig at vraket skulle fjernes.

Utfordrende vrakfjerning

Det har aldri tidligere vært gjennomført vrakfjerning så langt nord. Kystverket har med bakgrunn i Svalbardmiljøloven pålagt rederiet å hindre miljøskade og fjerne vraket. 

Fjorårets forsøk med oppretting, tetting og deretter slep til fastlandet, måtte avbrytes på grunn av uvanlig vanskelige vær- og isforhold.

Siste fase har nå i sommer vært å få delt opp tråleren i mindre deler (ca. 50 deler) som løftes over på en lekter for så å fraktes bort.

- Denne operasjonen har vært unik. Ingen håndtering av vrak er noen gang gjort så langt nord. I tillegg så lang unna muligheter for logistikkstøtte og andre funksjoner.

Gjennomføringen av aksjonen betegner Rune Bergstrøm ved Beredskapsavdelingen som en suksess, selv om det har vært noen utfordringer underveis.

- Aksjonen har gitt oss mye lærdom som kan tas med i framtidig beredskapsplanlegging for våre nordområder.

Inspeksjon gjennomført

Denne helgen har Kystverket og Sysselmannen vært på en inspeksjon for å se at oppdraget var utført i henhold til de føringer som var gitt. En gjennomgang av videoer fra dykkere på stedet der vraket lå, viser at alt var fjernet. Jernavfall var tatt over i en lekter med magnet, mens dykkere hadde fjernet annet materiale.

Hvordan vrakdelene nå sikres og transporteres på slepet fra Hinlopen og ned til fastlandet er også sjekket. Klargjøring av slepet og ferden sørover er nå i gang. Det viktig er at vraket nå er borte fra et viktig verneområde i et meget sårbart miljø.

Syv fartøy (to norske) og mer enn 80 mannskaper har vært i virksomhet i Hinlopen denne sommeren.

Til toppen