Hopp direkte til innhold

Unik smartbøye til Lofoten

SmartBøya som Kystverket har plassert i Vestfjorden registrerer lokale værdata som strøm, vind og bølger, som skipstrafikken kan benytte seg av. Foto: Ruben Iversen / Kystverket

En ny og «smart» bøye er satt ut i sjøen i Lofoten. Bøya er til forveksling lik et vest-kardinalmerke, men brukes kun til å måle vind, strøm og bølger i Vestfjorden.

– Dette er den andre bøya av denne typen vi setter ut i Norge, den vil gi verdifulle lokale værdata for skipstrafikken, sier senioringeniør Ruben Iversen fra Kystverket.

Måler værforhold «live»

Det er Kystverket som setter ut den høyteknologiske bøya. Den første bøyen ble plassert ut ved Fausken på Mørekysten i 2018 for en testperiode. Begge bøyene er utrustet med avansert sensorteknologi for å måle og registrere de faktiske meteorologiske forholdene på stedet, som vind, bølger, strøm og temperatur – i sanntid. Dataene fra bøyene vil gjøres tilgjengelig for alle på nett.

Den første bøya gav verdifulle data og nyttige erfaringer til videreutvikling av flere slike bøyer. 
– Disse bøyene har en spesiell tilpasset fortøyningsløsning for å kunne gi mest mulig korrekte værdata. Den første bøya registrerte kraftigste vindkast på 28 m/s, som tilsvarer sterk storm - og største bølgehøyde på 18,9. Det er veldig interessant å følge med «live» og lese av reelle data når det virkelig er uvær, mener Iversen.

Vestfjorden – et bevisst valg

Nå er den andre bøya satt ut nær Tranøy losbordingsfelt i Nordland, i området vest for Hammerøygrunnen i Vestfjorden. Dette er et værutsatt område og Kystverket opplyser at stedet er valgt helt bevisst.

– Vi kunne i teorien sette ut bøya hvor som helst, og vi har også vurdert en rekke ulike steder langs norskekysten. En viktig grunn til at denne lokasjonen er valgt, er at det går mange fartøy forbi her, og lokale værdata ute ved Tranøy vil også kunne ha stor sikkerhetsmessig og økonomisk verdi for Kystverket, sier Ruben.

Viktige data for lostjenesten

Dette er et svært trafikkert havområde som kan by på en del utfordringer for blant andre Kystverkets lostjeneste, som årlig har 7-800 bordinger der ute.

– Denne viktige bordingsposisjonen har ofte svært vanskelige værforhold, spesielt vintertid. Mangel på vindmålere for dette området skaper utfordringer knyttet til bording og kvitting av los fra Lødingen losstasjon. Med tilgang til slike værdata kan losen spare seg mange bomturer – vi kan planlegge på en helt annen måte, slik at både fartøy og los er bedre forberedt på hva som skal skje, forteller losoldermann Andor Antonsen i Nordland losoldermannskap.

Ikke et vest-kardinalmerke

Den nye smartbøya er gul med svarte solcellepaneler på midten, som kan lett tenkes å være en del av fargen på selve bøyen.

– Dermed kan bøya til forveksling minne om et vest-kardinalmerke. Dette er viktig for oss å gjøre folk oppmerksom på. Gulfargen på bøyen og gult lys skal tydelig markere at dette er et spesialmerke, noe som også vil vises i sjøkart. Vi vil understreke at denne bøya hovedsaklig er satt ut for å trygge losbordinger, verifisere digital bølgemodell og publisere værdata, sier Iversen. 

Kan teste andre typer sensorer

Kystverket vil som nevnt bruke bøyen til å verifisere bølgemodellen som varsler bølger i området, og om denne type bøye kan brukes som et hjelpemiddel som kan gi økt trygghet for sjøfarende på steder hvor vind og vær skaper utfordringer.

– Hovedpoenget i prosjektet er sjøsikkerhet, og bøya måler vindstyrke- og retning, bølgehøyde- og periode, samt strøm, både fart og retning. Samtidig ser vi mange flere muligheter med ei slik bøye. Kanskje kan man teste andre typer samfunnsnyttige sensorer på samme bøye - for eksempel registrering av giftige alger, plast og marint avfall, oljeutslipp eller andre miljøgifter, sier Ruben, og legger til at han er åpen for innspill fra næringsliv eller andre som ser slike behov.

Den meteorologiske informasjonen fra smartbøya er åpen og tilgjengelig for alle, og her kan du følge data fra bøya «live»:

Vestfjordbøya: Vestfjorden Smart Buoy - AADI (aanderaa.com) og Bølgevarsel - BarentsWatch

NB: Data kommer så snart bøya er plassert ut - følg med! 

Smartbøye i Vestfjorden: Bøya er plassert nær Tranøy losbordingsfelt i Nordland nær Hammerøygrunnen i Vestfjorden, som er et værutsatt område. Stedet der bøya skal være er markert som Bordgrunnen ODAS (Ocean data acquisition system) på kartet.Kartutsnitt_Vestfjorden_SmartBuoy_Liten.jpg

Kartutsnitt_Vestfjorden SmartBuoy_Stor.jpg

Ruben Ivesen og smartbøye.jpg

Nå er bøya på plass i Vestfjorden

Kontakt

Senioringeniør

Ruben Iversen /
Til toppen