Hopp direkte til innhold

Utfører geologisk undersøkelse for Stad skipstunnel

Kystverket gjennomfører kjerneboring og bergspenningsmålinger i fjellet hvor Stad skipstunnel kan bli bygget. Kartleggingen vil inngå i Kystverkets forundersøkelse som skal oversendes Samferdselsdepartementet innen utgangen av 2014.

​− Geologiske undersøkelser vil vurdere fjellkvalitet opp mot estimerte byggekostnader som tidligere er blitt skissert. Kvalitetssikret kunnskap om fjellets egenskaper er en viktig forutsetning når det på sikt kan bli aktuelt å utarbeide forprosjekt og detaljert budsjett, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

Det skal bores et hull med en dimensjon på 76 millimeter ned til 250 meter, der hvor takhvelvet på skipstunnelen vil kunne komme. Ved hjelp av målemetoden hydraulisk splitting vil man kunne kartlegge fjellets styrke, og hvorvidt det vil være behov for ekstra sikringstiltak under bygging av skipstunnelen. Arbeidet vil også avdekke om det er behov for ytterligere geologiske undersøkelser før bygging vil kunne starte opp.

Kjerneboringen blir utført av Diamant Wire Teknikk AS, mens SINTEF vil foreta bergspenningsmålinger.

Kystverket leder prosjektet som undersøker muligheten for sikker og effektiv drift av verdens første fullskala skipstunnel. Stortinget har satt av 1 milliard kroner til prosjektet i annen halvdel av planperioden for Nasjonal transportplan 2014 − 2023, med mulig oppstart etter 2018. I forslaget til statsbudsjettet for 2015 er det satt av midler til en reguleringsplan, som vil være en del av et forprosjekt til Stad skipstunnel.

Til toppen