Hopp direkte til innhold

Utlysing av tilskot til effektive og miljøvennlege hamner 2023

Foto: Kystverket

Kystverket lyser no ut ein ny runde med tilskot til effektive og miljøvennlege hamner. Tilskotet skal nyttast til å gjennomføre prosjekt som bidrar til å auke effektiviteten i logistikkjeda gjennom tiltak i hamn. Søknadsfristen er 15. mars 2023.

Tilskotet til effektive og miljøvennlege hamner kan nyttast til investering i hamneinfrastruktur, tilkomstinfrastruktur og mudring. I statsbudsjettet for 2023 er det løyvd 98,2 millionar kroner til denne ordninga. Fristen for å søke er 15. mars 2023. Det er mogleg å søke om eittårige og toårige prosjekt.

– Årets budsjett vidarefører budsjettauken frå statsbudsjettet i fjor. Erfaringa vår er at det kjem mange søknadar til denne tilskotsordninga, så skal ein nå opp i konkurransen må søknaden vere god. Det er difor viktig at søkarane tenker nøye gjennom kva slags positive vinstar prosjekta kan gje, seier seniorrådgivar i Kystverket, Øyvind Sandbakk.

Fristen for å søke er 15. mars 2023. Meir informasjon om ordninga finn du på www.kystverket.no/effektivehavner

Kontakt

Seniorrådgiver

Øyvind Mørkeset Sandbakk /
Til toppen