Hopp direkte til innhold

Utreder testsenter på Fiskebøl

Senter for oljevern og marint miljø og Kystverket utreder nå etablering av testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl.

Arbeidet innebærer å utrede og kostnadsberegne to alternativer for testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl. I den forbindelse har etatene engasjert DNV GL, Vista Analyse og Advansia til arbeidet med en konseptvalgutredning(KVU), hvor det skal beregnes og anslås kostnader og nytteeffekter. Utredningen skal overleveres Samferdselsdepartementet 1. september 2020.

– Det er et spennende prosjekt som kommer til å ha stor betydning for oljevernberedskapen. Testsenteret skal styrke forskning- og utvikling og blant annet simulere forurensning i islagte farvann. Etableringen vil bidra til nødvendig utvikling av utstyr, metoder, kapasitet og personlig kunnskap, sier direktør Ann-Helen Ernstsen ved Senter for oljevern og marint miljø.

Testhall og storskala utendørsanlegg

I fjorårets rapport om test- og treningsfasiliteter for oljevern og marin forsøpling ble flere alternative løsninger skissert. Nå er det kun to alternativ som skal utredes videre, hvor begge er tenkt lokalisert på Fiskebøl i Nordland. Alternativene er

  • En innendørs test-, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde.
  • Et nytt innendørs anlegg som beskrevet over, pluss et storskala utendørsanlegg.

Utredningen skal beskrive de to alternativene, vurdere drift og finansiering og en trinnvis utbygging. Det skal komme klart frem hvilket konsept Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø tilrår når rapporten er ferdig i september 2020.

– Testmulighetene som er skissert på anlegget i Fiskebøl vil være viktige for at norsk oljevern skal kunne utvikles og forbedres. Dette gjelder særlig håndtering av større utslipp i nordområdene, sier beredskapsdirektør i Kystverket Hans Petter Mortensholm.

Inviterer til innspillskonferanse

26.mai vil etatene gjennomføre forprosjektets digitale innspillskonferanse, hvor testfasilitetens mulige brukere er invitert inn. Et viktig mål er å diskutere og oppdatere kunnskapen om hvilke funksjoner testfasilitetene burde ha for å gi brukere og samfunnet størst mulig nytte.

– For å komme frem til den beste løsningen trenger vi nå innspill fra de som skal bruke dette senteret. Testsenteret på Fiskebøl er først og fremst for oljevern, men utredningen vil også se på merverdien for andre fagområder som jobber for et renere hav, sier direktør Ann-Helen Ernstsen ved Senter for oljevern og marint miljø.

Til toppen