Hopp direkte til innhold

Utvidet Bølge- og strømvarsel

Båtsesongen er godt i gang for mange. En kikk innom Kystverkets Bølge- og strømvarsel kan gjøre turen på sjøen litt tryggere.
Foto: Kystvakten/KV Nornen

Ny funksjonalitet gjør det stadig lettere og tryggere å navigere for båtfolk langs kysten vår.

Kystverket har utviklet en tjeneste for detaljert bølge- og strømvarsling som vises på barentswatch.no. Tjenesten holdes kontinuerlig oppdatert og vises gjennom en brukervennlig kartløsning. Mange fra fritidsflåten bruker vårt Bølgevarsel allerede, men ved oppstart av sommersesongen kan det være greit å informere om utvidet funksjonalitet.

Av nye elementer som er rettet spesielt mot mindre båter kan nevnes strøm i Langesundsfjorden og bedre bølgevarsling ved Rakkebåene. Nå på sommeren ser vi at bølgevarsler på Østlandet og langs sørlandskysten brukes mye. Som et tillegg i tjenesten vises værstasjoner med vind, temperatur og i noen få tilfelle bølgehøyde. For en del værstasjoner ved flyplasser og enkelte fyr, eksempelvis Lindesnes, vises også sikt og skydekke. Tjenesten viser i tillegg uværsvarsling fra MET og åpen AIS fra Kystverket.

Varsel for lengre turer

Bølge- og vindvarsel for egen rute har også blitt utvidet foran årets båtsesong. Denne funksjonaliteten, som omfatter område for planlagt seilas, har nå en dekning som omfatter hele det norske kyst- og havområdet. Det kan ta tid å hente inn varselet om tegnet rute er lang. Dette på grunn av store datamengder som skal til for å frembringe farledsvarselet.

Varsel for egen rute omfatter overfarter til Danmark, områdene nedover svenskekysten, seilas til Shetland, Skottland, Svalbard og Jan Mayen, for den sak skyld. Dette har vi fått inn etter forespørsler spesielt fra seilfolk.

Strømsjø

I samme tjeneste som viser bølgevarsel er det også utviklet en funksjon for varsling av strømsjø. Her kan man bedre planlegge en trygg seilas på en rute gjennom disse spesielle områdene.

Så langt er det laget varsel for 
SaltstraumenMoskstraumenLangesundRakkebåane og Tønsberg-Tønne

Det brukes nå et nytt bakgrunnskart i tjenesten. Dette vil lagres i nettleseren, som igjen krever mindre nedlasting og vil være raskere enn tidligere løsning. Om ønskelig har kartet nå flere detaljer enn tidligere, men dette kan slås av. Dybdekurver kan slås på, men kan forstyrre visningen av ISO-linjer for bølgehøyde. For de som foretrekker sjøkart er også det tilgjengelig, men disse kan gi litt mye støy i kartbildet.

For å gjøre tjenesten bedre vil vi gjerne ha tilbakemeldinger på ros og ris, feil, mangler og forbedringsforslag. Bruk gjerne funksjonen "Gi tilbakemelding" i tjenesten. 

NORCE leverer data til denne varslingstjenesten. Kystvarslene er en videreforedling av havvarslene som lages av Meteorologisk institutt og amerikanske National Weather Service.

Til toppen