Hopp direkte til innhold

Vil gi nautikkstudenter tilbud om kurs i kystnavigasjon

Kystverket jobber for å få kurs om kystnavigasjon som et frivillig tilbud i utdanningen til siste års nautikkstudenter ved høgskoler og maritime fagskoler. Godkjent kursbevis vil oppfylle ett av kravene for å få kadettfarledsbevis.

‒ Studentene må skjerpe sansene og teste sine kunnskaper på en helt annen måte enn under vanlige prøver. De må ha kjennskap til farvannet, gjennomføre en rute og seilas i henhold til regelverket, og imøtekomme losens forventninger. Bare det å gjennomføre og bestå prøven er et kvalitetsstempel i seg selv, og bidrar til å heve kompetansen til studentene, sier nautisk faglærer Tor Ingve Austrheim ved Fagskolen Rogaland.

Dette er en av skolene som tilbyr kurs i kystnavigasjon til nautikkstudenter som en frivillig ordning basert på Kystverkets modell. Austrheim mener kurset hever kvaliteten på studiet, gir studentene verdifull kompetanse for navigasjon på norskekysten og en fordel når de skal søke jobb.   

Ønsker å ha flere skoler med

Så langt har Kystverket godkjent åtte fagskoler, høyskoler og universiteter for å undervise i kystnavigasjon, og jobber nå for å få enda flere med i ordningen.

‒ Vi har en god dialog og fører tilsyn med skoler som har innført kurset for å sikre at alle krav blir oppfylt. Samtidig benytter vi muligheten til å gi studentene et innblikk i Kystverkets tjenester og systemer som de vil møte som navigatør til sjøs, opplyser seniorrådgiver Tommy Haugsnes i Kystverket.

Godkjente skoler

Skoler som er godkjent for kurs i kystnavigasjon:

 • Høgskulen på Vestlandet (Haugesund)
 • Fagskolen Rogaland (Haugesund)
 • Universitetet i Sørøst-Norge – Vestfold (Horten)
 • NTNU Ålesund
 • Fagskolen i Agder (Kristiansand)
 • Nordland fagskole (Bodø)
 • Nordland fagskole (Lofoten)
 • UiT Noregs arktiske universitet (Tromsø)

For å få godkjent kursbevis i kystnavigasjon må nautikkstudenter oppfylle krav i fagplanen og modellkurs for teori og simulator, og ha en avsluttende eksamen i simulator med los tilstede.  

Siden kurset er basert på Kystverkets modell oppfyller kursbeviset ett av Kystverkets tre krav for å få utstedt kadettfarledsbevis. Det er også krav om gyldig navigatørsertifikat og en formell avtale med kaptein og rederi om systematisk opplæring om bord. Avtalen kan kun inngås hvis man har godkjent kursbevis for kystnavigasjon. Navigatøren kan gå selvstendige vakter når kapteinen mener at navigatøren har god nok kompetanse til å seile på kysten som ansvarshavende navigatør.

‒ For mange av rederiene kan det være en fordel at nyutdannede nautikere har godkjent kursbevis. Både skolene og rederiene vi har vært i kontakt med er svært positive til ordningen, sier Haugsnes.

Farledsbevis er et sertifikat som gir navigatører lov til å seile i et spesifikt farvann med et lospliktig fartøy uten å bruke los. Kystverket utsteder farledsbevis etter havne- og farvannsloven og lospliktforskriften. På bakgrunn av sjøfartsnæringens ulike farledsbevisbehov og ulike risikonivåer i farleder opererer Kystverket med tre klasser farledsbevis: klasse 1, 2, og 3, og kadettfarledsbevis.

Om farledsbevisordningen

 • Farledsbevis utstedes av Kystverket og gir navigatører lov til å seile uten los i et spesifikt farvann.
 • Farledsbevisordningen er en myndighetskontroll av navigatørens erfaring, kompetanse og ferdigheter i et spesifikt farvann.
 • På bakgrunn av sjøfartsnæringens ulike farledsbevisbehov og ulike risikonivåer i farleder opererer Kystverket med tre klasser farledsbevis: klasse 1, 2, og 3. I tillegg kan nyutdannede nautikere søke om kadettfarledsbevis. Les mer om typer farledsbevis
 • Antallet seilaser med farledsbevis har økt fra rundt 40 000 seilaser i 2010 til rundt 76 500 i 2020. Rundt 70 prosent av de som seiler med farledsbevis er norske.

Les mer om farledsbevisordningen

Kontakt

Seniorrådgiver

Tommy Haugsnes /
Til toppen