Hopp direkte til innhold

IALA et stort skritt nærmere mer internasjonal innflytelse

Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester, IALA, er i ferd med å skifte status. Den vil få status som mellomstatlig internasjonal organisasjon (IG0), på lik linje med IMO (FNs maritime organisasjon). Endringen skal sikre at IALA kan bidra for fullt i det viktige arbeidet med internasjonal standardisering til beste for skipsfarten. Norge og Kystverket er med.

Til nå har IALA vært en assosiasjon under fransk rett. Det setter visse begrensninger for hva den kan ha av innflytelse i internasjonale spørsmål. Å endre status på en internasjonal organisasjon er en stor prosess. Prosessen med å endre statusen ble igangsatt for 10 år siden .Det ble gjort for å sørge for at IALA kan bidra sterkere i internasjonal utvikling innen maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester. Norge og Kystverket har bidratt i hele perioden.

IALA er en av de viktigste internasjonal organisasjonene Kystverket deltar i. Der utarbeides internasjonale standarder for maritime tjenester og maritim infrastruktur.

- Sjøfart og sjøsikkerhet stopper ikke ved landegrenser, kommenterer direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket, Arve Dimmen.
− Norge og Kystverkets mener derfor det er viktig å delta internasjonalt for å ivareta sjøsikkerheten, og ta vårt ansvar som sjøfartsnasjon og viktig kyststat. Det viser vi ved å ratifisere konvensjonen som endrer IALAs status til IGO.

Nå har til sammen 50 stater undertegnet konvensjonen som er instrumentet som gjør IALA til en mellomstatlig internasjonal organisasjon.

5 stater har til nå i tillegg ratifisert konvensjonen, deriblant Norge. Det vil si at Norge blir ett av de grunnleggende medlemmene i «nye» IALA når konvensjonen trer i kraft, noe som skjer når totalt 30 stater har ratifisert eller tiltrådt konvensjonen.

Arve Dimmen er Norges og Kystverkets representant i IALA Council. I tillegg har Kystverkets seniorrådgiver Henning Osnes Teigene vært del av sekretariatet som har arbeidet med IALA-konvensjonen.

- IALA vil snart kunne bidra enda mer til sikkerhet for navigasjon over hele verden, beskyttelse av det marine miljøet og god havforvaltning, kommenterer IALAs generalsekretær Francis Zachariae.

Selv om IALA nå etter hvert endrer status vil IALA fortsatt utvikle internasjonale standarder. Bindende internasjonale regler er det IMO som gir.

Mer informasjon om IGO-prosessen

Til toppen