Hopp direkte til innhold

Vil vite mer om fritidsbåtbruken i Norge

Foto: Jorunn Amundsen, hederlig omtale, fotokonkurransen for fritidsbåtfolket 2018
Kystverket ser fram til oppdatert kunnskap rundt fritidsbåtbruken i Norge. Foto: Jorunn Amundsen, hederlig omtale, fotokonkurransen for fritidsbåtfolket 2018

Hvordan bruker nordmenn fritidsbåten og hvilke holdninger har de til eksempelvis fart, bruk av vest eller promillegrense? Nå gjennomføres en ny, stor Båtlivsundersøkelse.

Med over 900.000 fritidsbåter ønsker fritidsbåtaktørene å vite mer om båtbruk og holdninger. De siste to båtlivsundersøkelsene ble gjennomført i 2011 og 2017, og funnene har vært til stor nytte for det offentlige, redningstjenesten, organisasjoner og næringslivet de siste årene. Spørsmålssettet kartla både bruk, deltakelse, kostnader og verdiskaping knyttet til bruk av fritidsbåt. I tillegg kartla undersøkelsen holdninger til lover og regler, miljø og sjøsikkerhet.

Viktig samarbeid

Båtforbundet (Kongelig Norsk Båtforbund, KNBF) er initiativtaker til undersøkelsen, og prosjektet er et samarbeid mellom det offentlige, båtbransjen og organisasjoner. Prosjektgruppen består av representanter fra Båtforbundet, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet, i tillegg til en referansegruppe bestående av undersøkelsens øvrige sponsorer.

Bidrar til økt sjøsikkerhet

Kystverket setter pris på at mange jobber sammen for å skape gode holdninger, og bidrar til tiltak som sikrer trygg ferdsel for alle som ferdes til sjøs.

– Vi ser fram til oppdatert kunnskap rundt fritidsbåtbruken i Norge, sjøsikkerhet og våre tjenester. Det kan gjøre det lettere å utforme gode tiltak som reduserer antall uønskede hendelser og alvorlige ulykker til sjøs, sier Guttorm Tomren i Kystverket. Informasjon om fartsgrenser til sjøs er spesielt dagsaktuelt, og Kystverket arbeider med at endringer i fartsreguleringer raskest mulig oppdateres i appen Båtfart.

Vil avdekke endringer

– Det vil være viktig å videreføre spørsmål fra 2011 og 2017 for å kunne se på endringer i fritidsbåtbruken. I tillegg vil vi vurdere å belyse nye tema som er aktuelle i tiden, sier prosjektansvarlig i Båtforbundet, Endre Solvang.

 – Vi vil blant annet se på spørsmål rundt klima- og miljø ved bruk av fritidsbåt, og ta et dypdykk i fritidsbåtfolkets holdninger til sikkerhet, legger han til.

Om lag 4600 intervjuer ble gjennomført på landsbasis i forrige undersøkelse og dannet grunnlaget for både nasjonale og regionale rapporter. Det planlegges en undersøkelse som er minst like omfangsrik i år. 

Hovedtema på Fritidsbåtkonferansen

Resultatene skal offentliggjøres under Sjøfartsdirektoratets Fritidsbåtkonferanse, våren 2023.

– Fritidsbåtkonferansen er den nasjonale arena der det offentlige Norge, bransjeorganisasjoner og frivilligheten møtes for å drøfte ulike temaer rundt bruk av fritidsbåt. Det har derfor vært en styrke både for konferansen, og undersøkelsen, at resultatene presenteres her først. Dette vil bli hovedtema på konferansen i 2023, sier Petter Andre Søreng, seksjonssjef for Fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet.  

Undersøkelsen blir realisert med støtte fra følgende aktører:

 • Sjøfartsdirektoratet
 • Kystverket
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Miljødirektoratet
 • Tryg
 • Telenor Kystradio
 • Redningsselskapet
 • Båtens Verden
 • Norges Seilforbund
 • Norsk Test
 • Norboat
 • Oslofjordens Friluftsråd
 • Båtforbundet
Til toppen