Hopp direkte til innhold

35,2 millioner kroner til kommunale fiskerihavntiltak

Stamsund fiskerihavn er blant havnene som får tilskudd.
Stamsund fiskerihavn er blant havnene som får tilskudd.
Foto: Tomfry/AdobeStock

Kystverkets tilskuddsordning for kommunale fiskerihavntiltak har gitt åtte kommuner tilsagn på til sammen 35,2 millioner kroner til tiltak som skal gi bedre fiskerihavner.

Blant prosjektene som får tilskudd finnes både faste- og flytende kaier, bølgedempingstiltak og utdypingstiltak.

– Vi erfarer at tilskuddsordningen er veldig aktuell og opplever at det er stor interesse for ordningen. Vi planlegger å lyse ut en ny tildelingsrunde over nyåret, og oppfordrer aktuelle kommuner om å søke, forteller Jan Morten Hansen, avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket.

Regjeringen har gjennom revidert nasjonalbudsjett 2022 og supplerende tildelingsbrev til Kystverket bevilget en tilsagnsfullmakt på 35,2 millioner kroner til fiskerihavnetiltak i 2023 (statsbudsjettet kap. 970, post 60). Kystverket forvalter tilskuddsordningen og lyste ut midlene i juli i år.

Kystverket mottok totalt 18 søknader innen søknadsfristen 1. oktober. Saksbehandlingen er nå ferdig og Kystverket har etter grundige vurderinger imøtekommet åtte av søknadene. En oversikt over hvilke kommuner som får tilsagn fremgår av tabell under.

Fylke Kommune Fiskerihavn Tilsagn Tiltak
Nordland Træna  Husøy kr 9 000 000 Etablering av 50 m betongkai med 9 m dybde.  
Nordland Vestvågøy Stamsund kr 805 500 Forlengelse av eksisterende flytebryggeanlegg fra 40 m til 80 m
Troms og Finnmark Måsøy Tufjord kr 2 542 300 Forlengelse av eksisterende flytebryggeanlegg fra 45 m til 89 m samt båser og bølgedemping.
Troms og Finnmark Vadsø Vadsø havn kr 7 661 700 Forlengelse av eksisterende flytebryggeanlegg fra 108 m til 158 samt båser og lagerfunksjon.
Troms og Finnmark Skjervøy Arnøy kr 2 010 000 Utdyping av Arnøyhamn havn for å utdype og forbedre forholdene i havna. 
Troms og Finnmark Sør-Varanger Bugøynes kr 1 900 000 Nytt flytebryggeanlegg 40 m med bølgedemping 20 m og båser med liggeplass for 10 - 16 fiskefartøy. 
Troms og Finnmark Nordkapp Kamøyvær kr 4 300 000 Nytt flytebryggeanlegg 60 m med båser for 20 fiskefartøy samt bølgedemper 50 m med skvettskjerm og båser for 10 fiskefartøy.
Trøndelag Ørland Uthaug kr 6 980 500 Ny allmenningskai/fiskerikai 70 x 10 m

Nye tildelingsrunder forutsetter at tilskuddsordningen finansieres over statsbudsjettet.

Til toppen