Hopp direkte til innhold

Status 2022: oppdatert kunnskap om sjøtransport, havn og klima og miljø

Etter noen års opphold er Kystverket klar med en ny utgave av Status – som er en statusrapport om skipstrafikk og godstransport til sjøs der vi denne gang presenterer oppdatert kunnskap knyttet til temaene sjøtransport, havn og klima og miljø.

I Status 2022 vil du få et innblikk i noen tema som er viktige kunnskapsområder for sjøtransporten. Status 2022 fokuserer på tre hovedtema: Næringslivets transporter, Transportplanlegging, samt Miljøpåvirkning og klimagassutslipp.

Målet med publikasjonen er at kunnskapen formidles og anvendes, og vi håper at artiklene både gir innsikt og skaper nysgjerrighet hos deg som leser. Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt om det er noe som du vil ha mer innblikk i, og også om det er noe du er uenig i.

Status2022-forside.JPG
Status 2022 finner du her

Til toppen