Hopp direkte til innhold

Maritimt toppmøte på Risør Trebåtfestival

Oljevernfartøy Ryvingen utfører arbeid på sjømerker i farleden
Kystverket stiller med to fartøy under Risør trebåtfestival - det nye oljevernfartøyet OV Ryvingen med ny miljøvennlig teknologi, samt en eldrearbeidsbåt i tre. Foto: Kystverket

Både fiskeri- og havministeren og toppsjefene i Kystverket og Sjøfartsdirektoratet deltar på åpningen av Risør trebåtfestival i august.

– Kysten og sjøveien har vært en sentral ferdselsåre i mange hundre år og er den viktigste grunnen til at Norge har blitt til den havnasjonen vi er i dag. I det ligger det en historikk og kultur vi må bygge videre på. Trebåtfestivalen samler mange som engasjerer seg i kystkultur. For oss i Kystverket er derfor dette en viktig arena å delta på. Vi skal ta vare på og utvikle sjøveien, slik at alle som bruker den får en sikker seilas – alt fra store frakteskip til mindre fritidsbåter i tre, sier kystdirektør Einar Vik Arset. 

4 Kystdirektør Einar Vik Arset 9_redigert (1).jpg

Risør Trebåtfestival har siden 1983 blitt besøkt hvert år av 10-12.000 personer den første helgen i august. I 2020 ble festivalen avlyst pga koronasituasjonen, i 2021 ble det et begrenset arrangement. Når en nå legger opp til en normal festival ble det klart at både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet ønsket å prioritere denne viktige festivalen for kystkulturen. 

– Det er viktig å ta vare på kystkulturen, samtidig som det gir oss en mulighet til å synliggjøre den utviklingen som sjøfarten nå går gjennom, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. 

Knut Arild Hareide 06_2.jpg

Mens fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran vil åpne festivalen, møter du Kystverket og Sjøfartsdirektoratet på ulike arenaer. For publikum blir fartøyene som Kystverket stiller med, samt felles stand med fokus på sjøvett, arenaer der en kan både se og lære mer om alt fra sjøsikkerhet, oljevern til vis sjøvett. 

– Målet vårt med å være til stede i Risør må en kunne si er todelt. For det første er det en festival der vi kan treffe mange folk for å fortelle om viktigheten av sikkerhet på sjøen samt si noe om det grønne skifte i den maritime næringen, et skifte som nok snart også vil i større grad vil berøre fritidsbåtfolket. Så er det også slik at både Sjøfartsdirektoratet og Kystverket ønsker å gi en honnør til arbeidet med kystkultur rundt om i landet, og et av de arrangementene som kanskje har vært viktigst i denne formidlingen har nettopp være Risør Trebåtfestival, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. 

For trebåtfestivalen er det første gang begge de maritime etatene deltar på arrangementet.  

– Det var ingen nøling og samtlige svarte JA da Risør Trebåtfestival inviterte toppene i Norsk Maritim sektor til å bidra til det faglige programmet under årets festival. Det er en stor ære å være vertskap for denne trioen og vi er veldig stolt over den posisjonen Risør Trebåtfestival har som en møteplass og formidlingsarena innen kystkultur og maritim formidling sier Festivalleder Kari-Anne Røisland.  

Kystverket stiller med to fartøy under festivalen. Det ene er det helt nye oljevernfartøyet OV Ryvingen, med ny miljøvennlig teknologi ombord. Det andre fartøyet bærer navnet «Grisen» og er en nyrestaurert «arbeidsbåt» i tre, som har tjenestegjort på det tidligere Kystverksfartøyet «Gamle Oksøy».  

– Kystverkets fartøyer har gått gjennom en rivende utvikling, fra arbeidsbåter i tre til dagens miljøvennlige hybridfartøy på strøm. OV Ryvingen og de andre fartøyene våre er en viktig del av den nasjonale oljevernberedskapen, som i år fyller 50 år. Vi markerer jubileet gjennom sommeren, og det blir også et tema under festivalen – blant annet i et kåseri av Espen Frøysland, direktør i Kystverkmusea, forteller Arset. 

 

Her treffer du Sjøfartsdirektoratet og Kystverket under trebåtfestivalen: 

-Stand: aktivitet hver dag under festivalen. Delta i quiz og bli med i trekning av en SUP!

-Foredrag: Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide og kystdirektør Einar Vik Arset i samtale om det grønne skifte. «Går skifte til grønn teknologi fort nok og hvordan vil dette berøre fritidsbåtflåten». 

Tid og sted: Stand by Sportsbar torsdag 4.august klokken 16.00 

-Skipsbesøk: besøk det moderne fartøyet OV Ryvingen hver dag under festivalen. Her vil også den nyrestaurerte arbeidsbåten «Grisen» ligge. 

  • https://www.kystverket.no/ 
  • https://www.sdir.no/ 
  • https://trebatfestivalen.no/  

Den nyrestaurerte trebåten «Grisen» er en arbeidsbåt som tilhører det tidligere kystverksfartøyet Gamle Oksøy.

Grisen på gamle oksøy til risør.jpg

Se programmet og mer om Risør Trebåtfestival

Til toppen