Hopp direkte til innhold

Deler AIS-data med alle

Hva skjer i norske havområder? Følg med på skipstrafikken i tjenesten NAIS.

Gjennom AIS-data fra Kystverket kan alle følge med på skipstrafikken langs kysten vår og i norske farvann. Karttjenesten NAIS er utviklet av BarentsWatch og viser fartøyene sin identitet, fart og kurs i sanntid.

NAIS ble lansert i mai 2022, men videreutvikles kontinuerlig og har det siste året fått mye ny funksjonalitet. AIS er et viktig myndighetsverktøy, men også nyttig for folk som har interesse for aktiviteter langs kysten. Gjennom NAIS gjør Kystverket AIS-data lettere tilgjengelig og gratis for alle, i tråd med regjeringens ønsker om tilgjengeliggjøring og verdiøkning av offentlige data. 

Bygg inn eller del på en nettside 

Mulighet til embedding av tjenesten er en viktig del av jobben med å gjøre data tilgjengelig for alle. Tjenesten kan med dette vises på nettsider hos de som ønsker å følge et fartøy eller gi oversikt over skipstrafikken i et gitt område.   

Vi tilbyr programgrensesnitt til disse dataene, et API (https://developer.barentswatch.no/docs/category/ais/), men for mange brukere er dette en tungvint løsning for å implementere disse dataene. Vi har derfor lagd innbygningsløsninger som gir interaktiv visning av AIS-informasjon på deres eget nettsted, det være seg nettavis, havnesider, rederisider eller andre som vil vise sanntids skipsbevegelser innenfor et område eller vil følge et bestemt fartøy, f.eks. en hurtigbåt i rute. Den såkalte iframe-løsningen kan bygges inn der dette tillates. 

En <iframe>, omtalt gjerne som en innebygd ramme, er et HTML-dokument, eller en tjeneste hos oss, som er innebygd på et annet nettsted. Du kan med andre ord inkludere innhold fra oss på sidene dine.  

I BarentsWatch-tjenestene er følgende løsning mest aktuell:  

Finn først fartøy eller område som er aktuelt for hva du vil skal vises.  

Gå til del-knappen i kartet og velg «Bygg inn kart».  

Her velger du visning ut ifra å huke av på listen og så kopiere den valgte koden.  

Bruk kartutsnitt  

  • Nåværende kartutsnitt vil bli forsøkt brukt i det innebygde kartet, men det kan bli litt annerledes avhengig av hva slags dimensjoner som blir satt på iframe-elementet. 

Bruk zoomnivå og senterpunkt 

  • Nåværende zoomnivå og midtpunkt i kartet er også brukt i det innebygde kartet.  

I eksempelet på denne nettsiden ligger det en bruksanvisning og demoer på hvordan dette kan gjøres i Google-sites, men kan gjøres tilsvarende i andre publikasjonsløsninger. 

Nye kartdetaljer 

Av nylig sjøsatt funksjonalitet kan vi nevne et nytt kartlag som heter “Overflateinstallasjoner”, som er plattformer, havvind eller andre elementer i et havområde som det kan være greit å vite om. Dette er data som kommer fra Oljedirektoratet. Fra før av hadde vi de bare de plattformene som sender AIS-signal.  

I menyen til venstre i tjenesten har vi også lagt inn et kartlag med “Fartsgrenser for næringsfartøy” og “- fritidsfartøy”. Under Kartdetaljer finner du også funksjonalitet som “Skjær og grunner”, “Sjømerker”, “Værstasjoner” og mye mer.  

Kom gjerne med tilbakemeldinger på funksjonalitet og visningen fartøy i NAIS. Vi ønsker å høre fra brukerne, slik at vi kan forbedre våre digitale tjenester. Send gjerne en melding direkte til

NAIS

Følg skipstrafikken i sanntid.

På nais.kystverket.no kan du følge trafikkbildet langs kysten og i norske havområder akkurat nå, og søke på enkeltfartøy opptil en uke tilbake i tid. Tjenesten henter offisielle AIS-data fra Kystverkets nasjonale AIS-nettverk. Publisert

Kontakt

Senioringeniør

Harald Åsheim /
Til toppen