Hopp direkte til innhold

Ekstra tilskudd til effektive og miljøvennlige havner

Regjeringen har i saldert budsjett 2023 åpnet for økte fullmakter til tilskudd til investeringer i effektive og miljøvennlige havner. Kystverket kan dermed gi tilsagn til tre nye prosjekter nå i desember. Disse prosjektene må være ferdige innen 30. november 2024.

Tidligere i høst lyste Kystverket ut midler til prosjekter som kan ferdigstilles i 2024. Som før støttes prosjekter som handler om å bygge, erstatte eller oppgradere tilgangsinfrastruktur og havneinfrastruktur, inkludert digital infrastruktur.

– Havnene er viktig for verdiskaping og bosetting langs kysten. Statlig støtte til investeringer i effektive og miljøvennlige havner bidrar til at vi får realisert gode prosjekter i havnene og legger til rette for mer effektiv sjøtransport og bedre logistikk, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi er glade for at vi nå kan gi tilsagn om støtte til enda noen flere prosjekter før året er omme, som følge av saldert statsbudsjett. Samtidig minner vi om at ikke alle søknadene fra september er ferdigbehandlet. Det kan dermed komme ytterligere tilsagn over nyttår. Vi minner også om at vi har en pågående utlysning ute, både for ett- og toårige prosjekter. Søknadsfristen på den utlysningen er 15. januar 2024, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Tabellen viser hvilke havner som mottar tilsagn om tilskudd. Tall i kroner eks. mva.

Tilskudd effektive og miljøvennlige havner

Søker  Tilsagn Type prosjekt
Bodø Havn KF 912 000 Digital plattform for informasjonsdeling på tvers av bl.a. fagsystemer og brukere av havna.
Westport AS 1 407 128  Etablering av smart gates ved roro-rampene på Westports terminal i Risavika.
M. Arvesen eiendom AS 16 507 408 Etablering av dypvannskai i tilknytning til fiskerihavna i Engenes. 
SUM 18 826 536  

Mer informasjon om tilskudd til effektive og miljøvennlige havner finner du på www.kystverket.no/effektivehavner

Les pressemelding fra NFD her

Kontakt

Seniorrådgiver

Øyvind Mørkeset Sandbakk /
Til toppen