Hopp direkte til innhold

Følg et fartøy på NAIS

Hangarskip inn Oslofjorden
Hangarskipet USS Gerald R. Ford på vei inn Oslofjorden onsdag 24. mai. Foto: Hallangsodden kamera.

Forrige uke opplevde vi stor trafikk på vår AIS-tjeneste da et helt spesielt fartøy kom inn Oslofjorden. Slik kan du følge med på den videre ferden i norske havområder og langs kysten vår.

Interessen var stor da det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford seilte inn mot Oslo og Bunnefjorden. Nå skal fartøyet etter planen seile nordover og øve med norske og allierte styrker i havområdene utenfor kysten. 

Med en lengde på 333 meter og en bredde på flydekket som er 78 meter, blir skipet godt synlig for mange i dagene fremover. Med Kystverkets AIS-tjeneste NAIS er det også mulig å følge fartøyet på sin ferd i våre havområder om de velger å sende ut sitt AIS-signal.

Overvåkningsverktøy 

I norske farvann er det til enhver tid rundt 3000 fartøy som er pålagt å sende automatisk AIS-posisjonsdata. Meldingene sendes ca. hvert 10. sekund, og fanges opp av Kystverkets AIS-nettverk av nærmere 90 basestasjoner og fem satellitter. AIS står for automatisk identifikasjonssystem og er et viktig overvåkingsverktøy for Kystverket og i den nasjonale beredskapen langs kysten. 

NAIS viser sjøtrafikk i hele den norske økonomiske sone som strekker seg ut til 200 nautiske mil fra grunnlinjen, og fiskerivernsonen ved Svalbard og vernesonen ved Jan Mayen. Av hensyn til personvern er data fra fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter unntatt. 

Deling og datastrøm 

På nettsidene nais.kystverket.no kan du i tjenesten søke på fartøy i sanntid (identitet, fart og kurs). Følge et fartøys bevegelser tilbake i tid og filtrere på en eller flere nasjonaliteter. 

I tillegg til å laste ned AIS-dataene er det her også mulig å bygge inn kartutsnitt til andre nettsider. Vi har laget en innbyggingsløsning som gir interaktiv visning av AIS-informasjon på et hvilket som helst nettsted, det være seg nettavis eller nettsider til havner, rederi eller andre som vil vise sanntids skipsbevegelser innenfor et område eller vil følge et bestemt fartøy. 

Trafikkorganisering 

I tillegg til sjøtrafikk i sanntid er også andre deler av Kystverket involvert i et besøk som dette. Onsdag 24. mai var to loser om bord på verdens største militære fartøy for å lose det trygt inn Oslofjorden. 

Les mer: Tidenes dypeste losoppdrag inn Oslofjorden 

Både før og under innseilingen til Oslo var sjøtrafikksentralen i Horten involverte på en rekke områder. Kystverket har fem sjøtrafikksentraler som informerer, organiserer og overvåker skipstrafikken i definerte tjenesteområder langs kysten. 

En passende ankringsplass ble man i samtaler med USAs ambassade i Oslo enig om noen uker i forveien. Konvoien ble organisert i samarbeid med KV Nornen, og en rekke ulike type fartøy ble kontaktet og instruert om å enten avpasse fart, stoppe eller vente for følget som var på vei inn fjorden. 

 Det er i det hele tatt mye arbeid som skjer i bakgrunnen, blant annet innen trafikkorganisering, nødsituasjoner, kommunikasjon og svar til media, og all annen trafikk som organiseres i andre deler av farvannet. 

NAIS

Følg skipstrafikken i sanntid.

Til toppen