Hopp direkte til innhold

Inviterer til leverandørkonferanse for Nautisk Fagsystem

Kystverket skal oppdatere sitt Nautiske Fagsystem innen 2026, og inviterer til konferanse for potensielle leverandører.

Kystverket ønsker med dette å orientere mulige tilbydere at vi planlegger ny anskaffelse av Kystverkets Nautiske Fagsystem (NFS).

NFS er datasystemet Kystverket bruker for å planlegge, prosjektere, måle inn og registrere alle Nautiske installasjoner. NFS gjør at data som kartlegges og samles inn av Kystverkets båter til sjøs, straks kan overføres digitalt til Kystverket på land og kvalitetssikres før de går videre til Kartverket for oppdatering av sjøkartene. Det benyttes også til digital visualisering.

Anskaffelsen omfatter en GIS-løsning for digital behandling av fyr, merker og farleder.

Løsningen må håndtere hele prosessen; fra planlegging og prosjektering, via datainnsamling i felt til kvalitetssjekk. I siste instans skal metadata oversendes til Kartverket for oppdatering av sjøkart.

På konferansen vil Kystverket gi en kort innføring i dagens løsning. Deretter presenterer vi hvilke behov som må møtes for fremtidens plattform. Det blir anledning for konferansens deltakere til å stille spørsmål, og om ønskelig få 1-til-1 møte med Kystverkets fagansvarlige umiddelbart etter presentasjonen.

Tid/sted; Clarion hotel The Hub, Oslo, 26. oktober 2023, kl. 0900

Påmelding til så snart som mulig og senest 19.oktober kl. 1200. Merk eposten med "Påmelding leverandørkonferanse - 2023/4281", oppgi antall personer i påmeldingen og om dere evt. ønsker 1-til-1-møte i etterkant av presentasjon.

Til toppen