Hopp direkte til innhold

Lærer å bli los: Gustav Selnes

Bilde av losaspirant på oppdrag
Gustav Selnes er en av Kystverkets 18 losaspiranter som gjennomgår seks måneders praksis - og som snart kan kalle seg statslos. Foto: Tor Åge Tømmervik / Kystverket

Losaspirant Gustav Selnes (32) har alltid visst at han ville til sjøs – og etter mange år som styrmann og kaptein blir han snart den som fører fartøy trygt i havn: Losen.

– Søsteren min ler fortsatt av de firkantede båttegningene jeg laget da jeg var liten, så interessen for båter kom tidlig. Å kjøre båt har jeg alltid likt og det er vel det som gjorde at jeg valgte å bli styrmann, sier den kommende losen fra Stokkvågen i Nordland med et smil.

Håndplukket av Kystverket

Gustav er en av våre 18 losaspiranter som kom gjennom nåløyet ved forrige opptak. Nye losaspirantar blir handplukket av Kystverket gjennom en tøff rekrutteringsprosess. Gustav har tidligere jobbet som navigatør på kysten i om lag 10 år, på ferger, hurtigbåter, servicebåt og losbåt.

Tett på losen

Det var gjennom jobben på losbåt at ønsket om å bli los ble skapt. Her fikk han godt innblikk i losens hverdag.

– Jeg syntes jobben som los virket spennende og interessant, og det gjorde at jeg søkte da muligheten kom, sier Gustav, som nå er ute i praksis i Nordland losoldermannskap, på Sandnessjøen losstasjon. Ledige stillinger som losaspirantar lyses kun ut ved behov, og de heldige utvalgte har vært gjennom grundige intervju og en rekke praktiske tester. 

Skjermbilde_los_3.PNG

Gustav Selnes er for tiden en av tre losaspiranter i Nordland Losoldermannskap, to i Sandnessjøen og en i Lødingen. Foto: Tor Åge Tømmervik

Lærerik praksisperiode

Etter å ha gjennomgått Kystverkets eget opplæringsprogram, drar losaspirantene til sine tildelte områder for en praksisperiode. Denne varer om lag seks måneder, frem til første eksamen. I løpet av denne perioden seiler aspiranten sammen med andre loser i sitt ansvarsområde og pugger «losleksen». Seilasene skal gi losaspirantene den nødvendige erfaringen som trenges for å kunne seile trygt i farvannet.

– Så langt i praksisperioden har typiske oppdrag vært om bord på lasteskip og tankfartøy på rundt 100 meter, men jeg har også vært med og loset cruisebåt og større tankskip med behov for taubåt, til og fra kai, forteller Gustav.

Skjermbilde_los_2.PNG

Kapteinens viktigste rådgiver

For mange losaspiranter blir det en stor overgang fra å selv manøvrere skipet til å rettlede andre muntlig. For nå skal de lære å bli gode rådgivere for brobesetningen om bord ulike typer fartøy.

– Jeg ønsket å bli los for å utvikle meg videre og for å lære å bruke kysten best mulig. Norskekysten er en av verdens mest utfordrende kystlinjer. Å være den som sørger for at fartøy kommer trygt til og fra havn gir en god følelse, sier Gustav.

Skjermbilde_los_8.PNG

Losaspirantene plukker oppdragene selv og er med den losen som får tildelt oppdraget, men har i tillegg en los som er fadder og opplæringsansvarlig. Foto: Tor Åge Tømmervik

Nye fartøy og mennesker hver dag

Gustav mener det beste med jobben som er å få holde på med det som er mest interessant: Å navigere, gi gode råd og manøvrere.  Jobben som los er utfordrende, og losaspirantene må bruke det beste de kan – både fra navigatørutdanning og egen erfaring.

– Som los jobber du på mange ulike typer skip, og det er helt klart en utfordring å håndtere så mange ulike fartøystyper. Samtidig er det også det som gjør jobben så spennende. Du møter stadig nytt mannskap og ulike personligheter. Værforhold endrer seg jo også fra oppdrag til oppdrag – så med denne jobben blir garantert ingen dager like! Etter hvert som du får mer erfaring får du også muligheten til å være med på mer spesielle oppdrag, som for eksempel å lose hangarskip inn til Oslo, forteller Gustav.

Skjermbilde_los_7.PNG

Her er Gustav på losoppdrag fra Åsvær til Glomfjord med et frakteskip med råstoff til kunstgjødselproduksjon. Foto: Tor Åge Tømmervik (også losaspirant).

Nå i praksisperioden er alle oppdrag spennende, siden mye er nytt.

– Å sette seg inn i rollen som los, samtidig som man skal seile fartøystyper man ikke er kjent med, gjør at de fleste oppdrag blir utfordrende. En viktig egenskap som los er å holde hodet kaldt og håndtere stress. Jeg lærer noe hver dag og STORTRIVES, understreker Gustav.

losaspiranter_ på leiderkurs.jpeg

Gustav (sittende til høgre) sammen med to losaspirant-kollegaer under opplæring i Ålesund i høst.

 

Kontakt

Seniorrådgiver

Jetmund Runde
Til toppen