Hopp direkte til innhold

Nesten 40 millioner kroner til nye kommunale fiskerihavnetiltak

Fiskerihavna i Kamøyvær, Nordkapp kommune, fikk tilskudd gjennom tilskuddsordningen i 2023.
Fiskerihavna i Kamøyvær, Nordkapp kommune, fikk tilskudd gjennom tilskuddsordningen i 2023.
Foto: Foto: Jarl-Ove Ritchie-Pettersen

Gjennom tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak gir Kystverket nå åtte nye prosjekt tilsagn på til sammen 38,7 millioner kroner til tiltak som skal gi bedre kommunale fiskerihavner.

Kystverket forvalter tilskuddsordningen og lyste ut midlene i september 2023. Kystverket mottok totalt 17 søknader innen søknadsfristen 1. november 2023.

De åtte prosjektene som får tilsagn omfatter fem fiskerihavner i Finnmark, én i Troms, én i Nordland og én i Trøndelag. Prosjektene som får tilsagn omhandler så som både faste- og flytende kaier, bølgedempingstiltak og utdypingstiltak.

Bidrar til regional utvikling

– Gode fiskerihavner er viktige for å få en mer effektiv og sikker sjøvei, og kan bidra til å flytte mer gods fra vei til sjø. Regjeringen prioriterer kommunale fiskerihavner fordi vi vet at det er viktig for regional utvikling og økonomisk vekst, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Denne tilskuddsordningen skal bidra til å gi bedre rammebetingelser for fiskerinæringen i kommunene, og skal stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner.

 – Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. Vi har igjen mottatt mange gode søknader og opplever som før at det er stor interesse for ordningen, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Oversikt over prosjektene som nå får tilsagn. Tall i kroner eks. mva.

SUM

 

81 840 100

38 695 050

 

Kommune

Fiskerihavn

Totalkostnad

Tilsagn

Tiltak

Finnmark

Gamvik

Mehamn

31 300 000

14 250 000

Fast kaianlegg

Lebesby

Lebesby

3 397 200

1 698 600

Flytebrygge og bølgedemping

Hammerfest

Leirvika

6 300 000

3 150 000

Fast kaianlegg

Måsøy

Havøysund

7 600 000

3 800 000

Flytebrygge

Alta

Urnesbukta

7 230 000

2 790 000

Fast kaianlegg

Troms

Karlsøy

Torsvåg

5 084 900

2 542 450

Flytebrygge og bølgedemping

Nordland

Sørfold

Strøksnes

11 000 000

5 500 000

Fast kaianlegg

Trøndelag

Åfjord

Roan

9 928 000

4 964 000 

Flytebrygge og utdyping

Kystverket lyser allerede i neste uke ut nye tilskuddsmidler for kommunale fiskerihavnprosjekter med søknadsfrist 1. mars 2024.

 

Kontakt

Avdelingsleder

Ruben Vian Alseth /
Til toppen