Hopp direkte til innhold

Ny runde med tilskudd til fiskerihavnetiltak

Molo indre havn i Vardø fiskerihavn fikk i 2019 tilskudd på 5,15 millioner kroner av Kystverket gjennom tilskuddsordningen.

Kystverket lyser nå ut en ny runde med statlig støtte til kommunale fiskerihavnetiltak. Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Stortinget vedtok 20. desember statsbudsjettet for 2023. Under kap. 916, post 60, er det avsatt 36,1 mill. kr til tilskuddsordningen.

Formålet med støtteordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner.

De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene. Den statlige tilskuddsordningen skal være med på å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og bidra til å skape ny næringsaktivitet.

– Tilskuddsordningen er godt kjent blant fiskerikommunene langs kysten. Vi registrerer at behovene er store og at kommunene ønsker å tilrettelegge og investere for fiskerinæringen. Vi oppfordrer kommunene til å jobbe frem gode prosjekter og søke tilskudd, sier Jan Morten Hansen, avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket.

Alle kystkommuner med aktive fiskerihavner – eller planer om etablering av fiskerihavner – er i målgruppen for tilskuddsordningen. Kystverket kan innvilge maksimalt 50 prosent av tilskuddsberettigede kostnader.

tilskuddsordningens side fins mer informasjon om blant annet:

  • Hvem som kan søke om tilskudd
  • Hva det kan søkes om
  • Retningslinjer for tilskudd
  • Søknadsskjema
  • Frister mv.

Søknader om tilskudd for prosjekter i 2023 må sendes til Kystverket innen 1. mars 2023. Søknader merkes med «post 60» og sendes til post@kystverket.no. Søknadene må følge Kystverkets søknadsskjema og inneholde den dokumentasjonen som etterspørres.

Kontakt

Avdelingsleder

Ruben Vian Alseth +4797961150 / ruben.alseth@kystverket.no
Til toppen