Hopp direkte til innhold

Oljeutslippene fra Nordvard har ikke skadet miljøet

Oljelekkasjene fra Nordvard ble fjernet sommeren 2023.

Det viser ny rapport fra Havforskningsinstituttet.

I august 2022 ble det konstatert økende oljeutslipp fra det forliste tyske forsyningsskipet MS Nordvard, som ble senket utenfor Moss i 1944. Da skipet sank var det flere hundre tonn med olje av forskjellige typer om bord, men de nøyaktige mengdene er ikke kjent. I 2007 og 2008 fjernet Kystverket cirka 485 tonn olje fra vraket, etter at det hadde hatt lekkasjer av varierende hyppighet og mengder siden andre verdenskrig.

Lekkasjene i 2022 gjorde at kommunen så seg nødt til å stenge en av byens badeplasser. I tillegg hadde oljen en sterk lukt som var sjenerende for befolkningen i området. Ytterligere 34 tonn olje ble derfor fjernet fra vraket våren 2023. 

For å vurdere om utslippene mellom august 2022 og våren 2023 har påvirket det marine miljøet, ble det bestemt å utføre en miljøundersøkelse i Mossesundet. Havforskningsinstituttet har gjennomført undersøkelsen på vegne av Kystverket.

- Vi ønsket å gjennomføre en miljøundersøkelse for å se på kartlegge hvilke eventuelle miljøpåvirkninger utslippet hadde ført til. Det er gode nyheter at miljøet ikke har tatt skade av Nordvard-lekkasjen, sier direktør for miljøberedskap i Kystverket, Hans Petter Mortensholm.

Ubetydelig innvirkning på miljøet

Sedimentprøvene som ble tatt viser at det er hydrokarbonforurensning i Mossesundet, men verdiene er høyest nærmere byen, er lavere ved vraket og minker videre nord i sundet. Det ble også tatt prøver av blåskjell, og disse viser liten eller ingen påvirkning av oljen. Blåskjell livnærer seg ved å filtrere partikler fra sjøvannet, og kan på denne måten samle opp eventuell forurensning på stedet. Det gjør dem til en god indikator for tilstanden på vannet.

Havforskningsinstituttet konkluderer derfor med at oljeutslippenes har hatt en ubetydelig innvirkning på vannmiljøet i overflatelaget i Mossesundet har vært ubetydelig.

- Ut fra analysene, må vi anta at nyere utslipp fra vraket har hatt ubetydelig effekt på vannmiljøet i overflaten, sier forsker ved Havforskningsinstituttet Stepan Boitsov.

Svært dårlig tilstand på havbunnen

I indre del av Mossesundet, nærmest byen, fant de en havbunn med "svært dårlig tilstand", som er Miljødirektoratets laveste klassifisering av miljøtilstand i sedimenter. Andre steder var det "dårlig tilstand". Men ikke på grunn av Nordvard.

– Forurensningen skyldes først og fremst visse typer PAH som stammer fra forbrenning, som kull- og vedfyring, bileksos, båttrafikk og industri. Det er til forskjell fra diesel i Nordvard, som heller vil slå ut på andre typer tjærestoffer, kalt NPD, forklarer Boitsov. Så selv om lekkasjene fra august i fjor forårsaket en synlig og udelikat oljefilm, har oljen altså ikke gitt noen påviselig skade på det marine miljøet i området, understreker han.

 

Last ned rapporten fra Havforskningsinstituttet nederst på siden. 

Søkeresultat

Oljeforurensning i Mossesundet etter oljelekkasjen fra vraket MS Nordvard 2022-2023

Last ned

Rapport fra Havforskningsinstituttet. Forfattere: Stepan Boitsov, Tore Strhmeier (HI) og Ingrid Johanne Lauvrak (Kystverket).

Rapport Publisert Oppdatert
Til toppen