Hopp direkte til innhold

Tester nye digitale ruter

Nå er de første nye rutene tilpasset cruiseskip over 150 meter gjort tilgjengelig i den digitale rutetjenesten routeinfo.no. I tillegg er transittruter samlet i en pakke for seilaser som kun går i transitt langs kysten. Dette er nye type ruter som skal testes ut for å gjøre viktig og nyttig informasjon mer tilgjengelig for skipsfarten.

I motsetning til dagens ruter som er tilpasset fartøy under 150 meter, er ‘cruise’-rutene som nå skal testes tilpasset fartøy over 150 meter, og da spesielt rettet mot større cruiseskip. Testrutene gjelder for innseilingene til Stavanger og Haugesund i Rogaland, og Alta og Narvik i Nordland.

Routeinfo.no tilbyr i dag over 600 digitale og kvalitetssikrede referanseruter for skip som anløper norske havner. Navigatører får lett tilgang til aktuelle ruter og ruteinformasjon ved å legge inn havnen eller kaien man skal seile til eller fra.

Gå til routeinfo.no 

Et anbefalt sjøsikkerhetstiltak for cruiseskip

Etablering av referanseruter tilpasset større cruiseskip er et anbefalt sjøsikkerhetstiltak i NO 2022: 1, rapporten som er utarbeidet av cruiseutvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. juni 2020 for å vurdere sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer knyttet til cruisetrafikk etter Viking Sky-hendelsen på Hustadvika.

‒ Når vi har gjort oss noen erfaringer med bruken av disse rutene, kan det bli aktuelt å rulle ut tilsvarende ruter for andre cruisehavner langs kysten, forklarer senioringeniør John Morten Klingsheim i Kystverket.

Egne ruter for fartøy i transitt

Tjenesten routeinfo.no er særlig tilrettelagt for å tilby informasjon basert på en lokasjon, havn eller kai. Alle havner og kaier som ligger i Kystverkets rapporteringsverktøy SafeSeaNet Norway ligger også i routeinfo.no, og ved å søke opp en lokasjon får man tilgang til rute for fartøy opp til 150 meters lengde og tilhørende ruteinformasjon. For fartøy som skal seile i transitt har det derfor vært vanskeligere å finne aktuelle ruter.

‒ Av de vel 600 referanserutene har vi valgt ut 12 digitale transittruter som nå er gjort tilgjengelig for fartøy som kun seiler i transitt langs norskekysten. Pakken med transittruter inneholder digitale ruter fra Stavanger i sør til Honningsvåg i nord. Disse kan lastes ned direkte til kartsystemet om bord, forklarer Klingsheim.

Pakkene inneholder både transittruter og aktuelle faktaaark for disse seilasene, inkludert aktuelle VHF-kanaler, seilingsregler i sjøtrafikksentralområder og informasjon om sjøtrafikksentralene. Farledsbevisreglene er ikke inkludert i disse pakkene. Dette er informasjon som brukere av routeinfo.no har etterspurt.

De nye rutene er, som vanlig, tuftet på et samarbeid mellom flere fagmiljøer i Kystverket og Kartverkets Sjødivisjon. Rutetjenesten er under kontinuerlig utvikling, og ny funksjonalitet er under planlegging. Når Kystverkets kartlegging og kvalitetssikring av viktige ankringsområder for sjøtransporten er ferdigstilt, vil anbefalte ankringsområder også gjøres tilgjengelig digitalt i routeinfo.no.

Kontakt

Senioringeniør

John-Morten Klingsheim /

Relevante tema

Til toppen