Hopp direkte til innhold

‒ Får gode innspill fra maritime brukere

Representanter fra Kystverket viser systemet SafeSeaNet på storskjerm foran mange brukere i salen
På dialogmøtet i Haugesund 13. mars fikk Kystverket mange spørsmål, tilbakemeldinger og innspill fra skipsagenter, rederier og andre aktive brukere av SafeSeaNet Norway. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen.

I februar og mars har vi invitert våre maritime brukere til å møte oss i 12 kystbyer. Skipsagenter, rederier og andre aktive brukere av den nasjonale meldingsportalen SafeSeaNet Norway deltar i dialogmøtene, der det også er mulig å komme med tilbakemeldinger og forbedringsinnspill til tjenesten.

‒ Møtene er matnyttige, så vi prioriterer å delta her. Vi får nyttig informasjon om oppdateringer, treffer andre fra næringen og blir kjent med de vi kan ta kontakt med for å få informasjon, sa Randi Steine under dialogmøtet med Kystverket i Haugesund 13. mars. Steine er skipsagent i Norsk Stein og en aktiv bruker av meldingssystemet SafeSeaNet Norway. 

Under dialogmøtene går Kystverket gjennom en fiktiv seilas og stegene for rapportering i SafeSeaNet. Underveis kan skipsagenter, navigatører og andre brukere komme med spørsmål og innspill. Også representanter fra Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet, Politiet og Forsvaret er tilstede for å svare ut spørsmål knyttet til myndighetsrapportering.

En viktig del av forbedringsarbeidet

‒ Vi har gjennomført slike dialogmøter over mange år, og har veldig god erfaring med samspillet vi har med maritime brukere og myndigheter. Det er alfa og omega for utvikling og implementering av et slikt felles system for skipsrapportering, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

Ervik forklarer videre at dialogmøtene er en viktig del av Kystverkets informasjonsarbeid overfor maritime brukergrupper og den kontinuerlige forbedringen av SafeSeaNet Norway. ‒ Vi kommer tett på de som bruker våre tjenester i det daglige, og får mange tilbakemeldinger og innspill som vi tar vi med oss i videreutviklingen av tjenesten.  

Også representanter fra andre fagområder i Kystverket deltar på dialogmøtene for å dele siste nytt med maritime brukere. Blant disse er den operative lostjenesten og losforvaltning med farledsbevisordningen.

Et digitalt landskap i endring

På årets dialogmøter har Kystverket hatt spesielt fokus på å informere om den europeiske utviklingen innen skipsrapportering. I august 2025 skal det innføres et nytt EU-regelverk for harmonisering av skipsrapportering i Europa som vil ha innvirkning på skipsrapportering til norske myndigheter. På bakgrunn av regelverket har Kystverket satt i gang arbeidet med å modernisere SafeSeaNet Norway.

‒ Vi er ett av landene i Europa som er kommet lengst i utviklingen av et helhetlig digitalt skipsrapporteringssystem. Dette hadde vi ikke klart uten den gode dialogen og tilliten vi har hatt med brukere og andre myndigheter. Dette samspillet er også viktig når vi nå skal modernisere SafeSeaNet, påpeker Ervik.

‒ Vi er fortsatt opptatt av å forenkle og redusere arbeidsbyrden innen skipsrapporteringen så mye som mulig. Dialogen vi har med våre brukere er derfor viktig. Samtidig er vi tilstede i internasjonale arenaer for å påvirke utviklingen av et mest mulig brukervennlig europeisk meldingsregime.

Årets dialogmøter arrangeres i Ålesund, Horten, Langesund, Sandefjord, Flekkefjord, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Hammerfest, Tromsø og Bodø.

Kontakt

Seniorrådgiver

Tor Inge Miljeteig /

Kontakt

Senioringeniør

Steinar Fjetland /
Til toppen