Hopp direkte til innhold

Arrangerer Kyst- og havnekonferansen 2024 i september

Kystdirektør Einar Vik Arset på scenen i Honningsvåg da det ble arrangert Kyst- og havnekonferanse i 2022.
Kystdirektør Einar Vik Arset på scenen i Honningsvåg da det ble arrangert Kyst- og havnekonferanse i 2022.

Finn frem kalenderen og sett allerede nå av datoene 18.–19. september. Da er det nemlig, etter et års pause, igjen klart for Kyst- og havnekonferanse i Honningsvåg.

Den tradisjonsrike Kyst- og havnekonferansen har blitt en viktig møtearena der Kystverket gjennom flere år har samlet administrativ og politisk ledelse i kommuner, havnestyrer og havneledelse, næringsliv og organisasjoner med interesser og behov i maritim virksomhet og utviklingen i nord.

Kyst- og havnekonferansen er en møteplass for alle som er med på å sette dagsorden for utvikling, verdiskaping og samarbeid mellom ulike kyst-aktører. Der deler Kystverket, deltakere og foredragsholdere kunnskap og erfaringer, belyser utfordringer og problemstillinger, stiller spørsmål og lufter forventninger, på tvers av fag, forvaltning, næring og politikk.

– Vi inviterer til en fysisk konferanse i kjent stil på samfunnshuset «Turn» i Honningsvåg, der det også i år blir et innholdsrikt program med viktige tema for utviklingen langs kysten. Tradisjonen tro legger vi opp til faglige innlegg, deling av kunnskap og å lage en god arena for viktige diskusjoner. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på konferansene opp gjennom årene, og deltakerantallet har økt. Konferansen er viktig ledd i Kystverkets brukerkontakt og brukermedvirkning, forteller avdelingsleder Ruben Vian Alseth i Kystverket.

Programmet for årets Kyst- og havnekonferanse er ikke ferdig, men vil også denne gang ta opp aktuelle temaer knyttet til sjøtransport, hav- og kystforvaltning, Nasjonal transportplan, klima og bærekraft, forvaltning av fiskerihavnene og næringsutvikling innen de maritime sektorene i nord.

  • Mer informasjon om både program og påmelding vil komme på Kyst- og havnekonferansens nettside: www.kystverket.no/KHK

Kontakt

Seniorrådgiver

Chris-Thomas Jørgensen /
Til toppen