Hopp direkte til innhold

Kystverket møter brukerne

SafeSeaNet illustrasjon som viser hvordan skipsrapporteringen foregår
SafeSeaNet systemet for skipstrapportering i Europa.

Kystverket jobber kontinuerlig med å utbedre meldingstjenesten for skipstrafikken, SafeSeaNet Norway. Som del av dette arbeidet arrangerer vi årlige dialogmøter med brukerne av systemet. Disse blir gjennomført i flere byer langs kysten, slik at flest mulig kan delta.

I møtene stiller representanter fra flere ulike fagfelt i Kystverket, som vil dele kunnskap og gi oppdateringer fra sine fagfelt, relevant for målgruppen: Aktuelle losoldermenn, representant fra losformidlingene og Kystverkets avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning (SafeSeaNet Norway og farledsbevisenheten). På noen av møtene vil der også bli innlegg fra andre Kystverk-representanter, som lokal sjøtrafikksentral.

I disse møtene skal informasjonen flyte begge veier, så alle som deltar anmodes om å gi innspill og synspunkt om systemet til Kystverket og etatene som mottar informasjon via SafeSeaNet Norway. Innspillene er med å gi viktig input til forbedringsarbeid.

Representanter for Tollvesenet, Politiet, Forsvaret og Sjøfartsdirektoratet er også invitert og stiller om anledning. Disse vil kunne gi en innføring i nye rapporteringsrutiner og hva som skal rapporteres til deres etater gjennom systemet. De vil også kunne gi en status på kvaliteten på det som blir rapportert via SafeSeaNet Norway.

Dialogmøtene vil foregå fra 28. februar til 21. mars på 11 steder langs kysten. Invitasjon har gått ut på epost til rederier, agenter, havner og havneanlegg. Dette er stedene der brukermøtene blir arrangert: Ålesund, Horten, Langesund, Sandefjord, Flekkefjord, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Hammerfest, Tromsø og Bodø.

Meld deg på dialogmøte for SafeSeaNet Norway her

Påmeldingsfrist: en uke før arrangementet.

  • SafeSeaNet Norway

    Bestill los og send ankomst- og avgangsopplysninger til myndigheter og havner.
Til toppen