Hopp direkte til innhold

Fartøy sank vest for Karmøy

Et fartøy under seilas

En arbeidsbåt med et over 300 meter langt vannrør på slep fikk skader og sank ved Karmøy torsdag kveld. Mannskapet på fem ble reddet før fartøyet sank. Kystverket koordinerer det videre arbeidet.

Hendelsesforløp
Det 300 meter lange pvc-røret slo hull i skroget på arbeidsbåten Maya rundt kl 22 torsdag kveld. Skadene resulterte i at fartøyet tok inn vann og sank. Det var Mayas søsterfartøy, som også var del av slepeoperasjonen, som reddet mannskapet på fem. Hovedredningssentralen var involvert.

Hva nå?
Etter dette har det vært Kystverket som har håndtert saken, ved å overvåke sjøtrafikken i området nær havaristen, vurdere miljøpåvirkningen og starte nødvendig dialog med fartøyets rederi for å sikre at de kommer i gang med vurderinger rundt håndtering av havaristen. Sjøtrafikksentralen Kvitsøy VTS koordinerer Kystverkets innsats. De har også vært i dialog med fartøyets rederi Karmsund Shipping om arbeidet med å lokalisere røret som var under slep da ulykken skjedde. Det ble lokalisert av en hurtigbåt rundt kl 1430 – 10 nautiske mil lengre nord. Vi har orientert Mayas rederi, som mobiliserer ressurser for å ta hånd om røret.

Miljøkartlegging
Kystverkets miljøberedskapsvakt utfører miljøvurderinger. Små mengder diesel har lekket ut fra havaristen, men utslippet er så lite at det ikke er hensiktsmessig å iverksette tiltak. Overvåkningsflyet LN-KYV fikk ikke flydd ut i dag grunnet tåke. Vi vil vurdere om det skal fly et tokt for å undersøke i løpet av helgen.

Farvannet
Der var ikke ferdselsforbud i området i formiddag, men Kvitsøy varslet alle rutegående fartøy om å være oppmerksom, og sjøtrafikksentralen overvåker sjøtrafikken i området som vanlig.

Fartøyet
Fartøyet er en katamaran på i underkant av 15 meter bygd i 2012, eid av Karmsund Shipping. Maya har vært brukt som arbeidsfartøy i tilknytning til operasjoner ved og for oppdrettsanlegg.

Om Kvitsøy VTS
Kvitsøy sjøtrafikksentral (etabl 2003) har ansvaret for sjøområdet fra Bømlafjorden i nord til Jærens rev i sør (kart under). Hovedoppgaven er trafikkovervåking i forbindelse med utskipning fra gassterminalen på Kårstø, i tillegg til generell overvåkning av kysttrafikk.

 
Til toppen