Hopp direkte til innhold

Fersk statsråd besøkte sjøtrafikksentralen i Vardø

Trafikkledere på vakt og trafikksentralsjef (midt bak) orienterer statsråden om hva de kan overvåke via sine systemer.

Nyutnevnte Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss besøkte i dag Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø (NOR VTS).

Der fikk statsråden og hennes følge omvisning i operasjonsrommet der to maritime trafikkledere til enhver tid er på vakt, overvåker og kontrollerer sjøtrafikken i norske kyst- og havområder. De fikk også en orientering om ansvar og oppgaver som sjøtrafikksentralen håndterer på vegne av Kystverket og NFD.

- Det var et godt møte, syns sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen.
- Jeg orienterte ministeren og hennes følge om Kystverkets viktige samfunnsoppgaver: Forebyggende sjøsikkerhet, samhandling med andre etater, og stadig flere og bedre sensorer. Jeg understreket særlig viktigheten av å fortsette satsning på sensorer til overvåking i norske interesseområder.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sjøtrafikksentralens hovedoppgave er å bidra til sikker og effektiv navigasjon og slik verne om miljøet langs norskekysten og i norske havområder, men de løser også andre oppgaver. De har for eksempel det operative ansvaret for å disponere norsk statlig slepeberedskap på vegne av Kystvakta. Følget fikk også en orientering om det tverretatlige samarbeidet mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket, av Johan Ellingsen Vold fra Fiskeridirektoratet. Vår felles analyseenhet, lokalisert i avdeling for hav- og kystovervåking, Vardø, jobber med å samle og analysere data slik at begge etater får økt innsikt og oversikt i hvordan vi utfører våre oppgaver.

 

Analyseenheten jobber for å bekjempe fiskerikriminalitet nasjonalt, men også internasjonalt, gjennom det initiativet Blue Justice.  Det orienterte Alexander Pedersen fra Kystverket om. NOR VTS deltar også i en rekke andre internasjonale samarbeid, med sin kunnskap og strategiske plassering i nordområdene.

Statsråd Sivertsen Næss, tidligere skoleleder og ordfører i Hammerfest, tiltrådte som Fiskeri- og havminister 19. april. Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, med ansvar for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og både den marine og maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Statsråden har også ansvar for kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken. Hun har Kystverket som del av sin viktige portefølje.  

Ministeren var imponert over omfanget av oppgaver, og ser viktigheten av forebyggende sjøsikkerhet, og å støtte andre land i verden med norske sensorer for å avdekke ulovligheter i deres farvann.

Under: Bilder fra og fakta om NOR VTS

Fakta: Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral, også kjent som NOR VTS, ligger i Vardø i Troms og Finnmark. Sentralen ble etablert i 2007 for å overvåke tankskip og andre risikoskip som følger seilingsledene utenfor norskekysten. Sentralen overvåker og organiserer videre skipstrafikk i farvannet rundt gassterminalen på Melkøya, og organiserer også oppankring av fartøy i farvannet ved Narvik.
Mer om sjøtrafikksentralenes ansvar og oppgaver

Til toppen