Hopp direkte til innhold

Folkevalgte ville lære mer om sjøtrafikksentralenes arbeid

Under sitt besøk i Telemark la Stortingets Transport og kommunikasjonskomité inn et besøk til Brevik Sjøtrafikksentral.

Komiteen hadde ønske om å få mer kunnskap om betydningen av maritime tjenester i regionen, spesielt med tanke på den økende aktiviteten og utviklingen av næringslivet i området.

Skipstrafikken er økende i dette området, og sjøtrafikksentralens leder Per Einar Johnsen orienterte de folkevalgte om den viktige rollen Brevik Sjøtrafikksentral spiller i å trygge skipstrafikken gjennom farvannene, som ofte trafikkeres av skip med farlig eller forurensende last.  

Siden næringslivet og teknologien stadig er i utvikling, endrer også samfunnets behov for tiltak for trygg og effektiv skipstrafikk. Derfor må også Kystverkets infrastruktur og tjenester for å sikre sjøsikkerheten stadig utvikles.

Stortingsrepresentantene fikk i tillegg til omvisning og orientering også prate med trafikklederne på vakt og en egen demonstrasjon av hvordan Kystverket tar i bruk Virtual Reality (VR) teknologi. VR viser seg å ha stor nytteverdi i for eksempel planlegging av større skipsoperasjoner/losoppdrag, og i opplæring. Man kan påstå at teknologien bidrar til å gjøre Kystverkets tjenester sikrere og mer effektive.

Fra Brevik sjøtrafikksentral overvåkes nå også et annet trafikkert sjøområde – området rundt Stad, kaldt Kinn VTS. Det er fullt mulig med dagens teknologi, og er et godt eksempel på hvordan vi prøver å skape mest mulig samfunnsnytte ut av de rammene vi har tilgjengelig.

Under besøket var det også tid til en kort prat om planene for fremtidige utviklinger, inkludert havvindprosjekter, ammoniakkproduksjon, landbasert oppdrett, hydrogenproduksjon, biogassutvikling og håndtering av farlig last. Disse planene understreker viktigheten av å kontinuerlig tilpasse seg de skiftende behovene og utfordringene innen maritim sektor.

- Vi er takknemlig for at Stortingets Transport- og Kommunikasjonskomité prioriterte et besøk hos Brevik Sjøtrafikksentral, sier sjøtrafikksentral-sjef Per Einar Johnsen. - Det er en anerkjennelse av den viktige rollen som maritime tjenester spiller i å støtte Norges økonomi og bærekraftig utvikling.

Og etter besøket har komitémedlemmene enda litt mer kunnskap, innsikt og forståelse for Kystverkets bidrag til Norge as.

Bilder: Folkevalgt Erlend Larsen (H) i kontrollrommet ved Brevik sjøtrafikksentral. Her er det to sjøtrafikklederen på vakt hele døgnet, hele året. 
Fartøy Leonora Victory passerer Brevik VTS på sin vei til Sluiskil
Hele Stortingskomiteen for Næring- og kommunikasjon under sitt besøk i Telemark. 

Til toppen