Hopp direkte til innhold

Norsk initiativ har blitt internasjonal satsing mot fiskerikriminalitet

Illustrasjonsbilder fra det internasjonale arbeidet Blue Justice - for bekjemping av fiskerikriminaltet

Fiskerikriminalitet er et stort og alvorlig problem som ikke stopper ved nasjonale grenser. Det norske initiativet Blue Justice (BJ) har på få år blitt til et verdifullt internasjonalt samarbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet. Erklæringen støttes nå av 61 land - bortimot 37 prosent av verdens kyststater.

Vi er avhengig av ressursene fra havet og må sørge for at de forvaltes på en bærekraftig måte. Å jobbe internasjonalt for å ta vare på våre marine ressurser er derfor både naturlig og viktig. Norge tok i 2019 initiativ til internasjonalt samarbeid for dette. Det har fått navnet Blue Justice. Fiskeridirektoratet og Kystverkets felles Analyseenhet i Vardø har fått Norges operative ansvar i dette samarbeidet. Enheten jobber på flere vis med å samle og analysere data for oversikt og innsikt om aktiviteten i norske kyst- og havområder. Fra 2021 har den hatt rollen som BJ International tracking centre (internasjonalt sporingssenter).

Deler verdifulle data internasjonalt
Det norske Blue Justice-arbeidet har nå resultert i en samhandlingsplattform som gjør at operative etater i havnasjoner som deltar i BJ-samarbeidet kan jobbe sammen for å bekjempe grenseoverskridende organisert fiskerikriminalitet, kalt Blue Justice Community. Landene som deltar får informasjonen kostnadsfritt, og kan dermed gjennomføre analyser selv og avdekke fiskerikriminalitet. De fleste landene som støtter initiativet, er utviklingsland. De vil dra særlig nytte av programmet. De utviklingsrettede aktivitetene i initiativet følges primært opp av det nordiske kontoret til FNs utviklingsprogram (UNDP) som har kontorer i Oslo. 

− Det unike med det norske initiativet er at vi kombinerer solid statlig fagkunnskap med digitalisering og deling av data. Dette er helt essensielt for FN i vårt arbeid for å nå bærekraftmålene, sier Ulrika Modeér, FNs assisterende generalsekretær og direktør for FNs utviklingsprogram UNDP.

(artikkelen fortsetter under bildet)

imagedlu6b.png

Samarbeid kystnasjonene imellom er også en del av løsningen, og de kan få gratis bistand fra den norske analyseenheten i Vardø, som er bemannet med analytikere fra Kystverket og Fiskeridirektoratet.

Blue Justice Community er et kommunikasjonsverktøy som utvikles av det norske, tverretatlige utviklingsmiljøet BarentsWatch. Plattformen som de benytter bygger på tjenester som BarentsWatch allerede har laget for å få til samhandling mellom ulike etater og offentlig instanser i Norge.

Norske bidrag i felles løft mot fiskerikriminalitet i Karibia
Jamaicanske myndigheter har fått ansvar for å lede et regionalt samarbeid for å koordinere innsatsen for å bekjempe fiskerikriminalitet i Karibien. BlueJustice Caribbean Hub ble formelt etablert i november 2023. I videreføringen av dette arbeidet deltok Alexander Kvisvik Pedersen (Kystverket) og Sigurd Valdés Richardsen (Fiskeridirektoratet) begge fra Analyseenheten i Vardø / Blue Justice International Tracking Centre på regionens andre møte. I møtet, som ble holdt på St. Vincent og Grenadinene, delte de to av sin kompetanse og sine erfaringer.

- Vi kunne demonstrere for våre karibiske kolleger funksjonalitet i sporing av fartøy, vise ulike analyseverktøy og også dele noen av observasjonene vi har gjort i deres områder, forteller Kvisvik Pedersen. - Det resulterte i engasjerte og svært fruktbare diskusjoner.

- Som representanter for BlueJustice International Tracking Centre var det viktig og nyttig for oss å være til stede kommenterer Sigurd Valdés Richardsen (Fiskeridirektoratet/Analyseenheten)
- Det gav oss et godt innblikk i de problemstillingene deltakerlandene står ovenfor. Vi er imponerte over engasjementet for samarbeid mot fiskerikriminalitet i regionen.

Initiativ til prosjekter som kom opp i løpet av møtet er allerede igangsatt, og videre samarbeid er under planlegging.

imagesyvy8.png

I møtet på St. Vincent og Grenadinene deltok representanter fra Jamaica, St. Vincent og Grenadinene, St. Kitts og Nevis, Dominica, Grenada, Belize, St. Lucia, Suriname, Barbados, Tucks og Caicos samt representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet, United nations development programe (UNDP) og Implementation Agency for Crime & Security (IMPACS) fra Trinidad og Tobago. Og våre to folk fra Analyseenheten i Vardø / Blue Justice Tracking center. 

Fakta: Blue Justice

  • Norge tok initiativ til en nordisk ministererklæring mot fiskerikriminalitet I 2017, da Norge hadde formannskapet i Nordisk ministerråd.
  • I 2018 tok Norge initiativ til en internasjonal erklæring mot fiskerikriminalitet. Den ble først signert av ni kystnasjoner.
  • I dag har den internasjonale erklæringen mot fiskerikriminalitet fått støtte fra 61 land. Dette tilsvarer bortimot 37% av verdens kyststater. De fleste av disse landene er utviklingsland, som særlig vil dra nytte av det nye programmet.
  • I 2019 startet Norge opp «Blue Justice initiativet». Satsingen skal bistå land med å arbeide mot fiskerikriminalitet internasjonalt.
  • De utviklingsrettede aktivitetene i initiativet følges primært opp av det nordiske kontoret til FNs utviklingsprogram (UNDP) som har kontorer i Oslo.
  • Samarbeidet skjer gjennom en norskutviklet plattform med teknologi fra BarentsWatch og gjennom Kystverket og Fiskeridirektoratets felles analyseenhet i Vardø som kan spore fartøy internasjonalt.

Blue Justice's internasjonale nettside

Til toppen