Hopp direkte til innhold

Ny avtale styrker beredskapen mot akutt forurensning i nord

Troms og Finnmark er et av områdene med størst miljørisiko i Norge. Nå styrkes beredskapen mot akutt forurensning.

Nylig inngikk Kystverket og fem av landets interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA, se faktaboks), en samarbeidsavtale om håndteringen av akutt forurensning. IUA i Vest-Finnmark, Øst-Finnmark, Midt-Finnmark, Midt- og Nord-Troms og Sør-Troms vil med denne avtalen samordne ressurser og kompetanse, og få enda bedre oversikt over hendelser i regionen. Til sammen inkluderer disse fem IUAene samtlige kommuner i Troms og Finnmark.  

Samarbeidet har fått navnet Arktis IUA, og en representant fra hvert IUA samt fra Kystverket danner et arbeidsutvalg som skal beskrive rutiner, samle informasjon og samordne aktivitet i regionen. Arbeidsutvalget skal ledes av Kystverket, som har det nasjonale ansvaret for å samordne den norske beredskapen mot akutt forurensning.  

- Denne avtalen er viktig for å sikre en plattform og arena for samarbeid og samordning i Troms og Finnmark fylker, sier avdelingsleder for operasjon og samordning i Kystverket, Kjetil Aasebø. Han forteller at i Kystverkets beredskapsanalyse fra 2022, anses miljørisikoen i området som høy.  

- I tillegg er tilgangen på ressurser lav i våre nordligste fylker. At Kystverket og IUAene i fylkene nå har på plass denne avtalen vil bidra til bedre ressursutnyttelse og styrking av den totale beredskapen mot akutt forurensning, sier Aasebø. 

Sterkere sammen 

Både IUAene og Kystverket er sikre på at dette vil bidra til en sikrere beredskapen mot akutt forurensning i nord.  

- Samarbeid gjør oss sterkere, sier brann- og redningssjef Terje Hanssen i Tromsø brann- og redning. Vi har allerede et ansvar for å støtte beredskapen mot akutt forurensning i 13 kommuner i Midt- og Nord Troms. Signeringen av «Avtale om arktisk IUA-samarbeid i nord» øker muligheten for økt beredskap og innsats i et langt større geografisk område, sier han.  

Hanssen ser frem til videre samarbeid.  

- Avtalen legger det nødvendige grunnlaget for utveksling av kompetanse og felles forståelse av materiell og utstyr som er tilgjengelig, i nært samarbeid med Kystverket og de øvrige i avtalen som har signert, sier han. 

Også i Hammerfest er de fornøyde med å ha fått til en avtale. Arne Myrseth, som er sjef for Hammerfest brann og redning (IUA Vest-Finnmark), mener dette setter kursen mot fremtiden.  

- Jeg er av den faste overbevisning om at avtalen skaper en solid plattform for å utvikle og styrke beredskapen mot akutt forurensning i nordområdene. Både gjennom en tydeligere ansvarsfordeling og tettere samarbeid om kompetanseutvikling og beredskapsmateriell, sier Myrseth.

Hva er IUA?

  • Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er en samarbeidsordning mellom kommuner for å håndtere akutt forurensning, inkludert oljeutslipp. 
  • Vi har 32 IUA-regioner i Norge.  
  • Innenfor hver region samarbeider medlemskommunene ved hendelser med akutt forurensning på land og i sjø, gjennom å dele ressurser, kunnskap og utstyr.  

Kontakt

Seniorrådgiver

Lill Veronika Benjaminsen /
Til toppen