Hopp direkte til innhold

Oljeskadet fugl på Hornøya i Finnmark

Kystverket leter fortsatt etter kilden.

Oppdatering 21.05.24: 

 

Leter fortsatt etter oljekilden: Statens naturoppsyn (SNO) gjennomførte befaring i nærheten av Hornøya 16. mai, og Kystverket har gjort flere tiltak for å prøve å spore kilden – blant annet overflyging med fly og analyse av satellittbilder. Oljeprøver er analysert og resultatet viser med stor sannsynlighet at dette er bunkersolje fra et skip. Oljen er ikke fra skipsvrak som ligger i området.

Det er ikke mottatt noen meldinger om observasjoner av oljeskadet fugl siden 16. mai. SNO gjør en ny befaring tidlig neste uke og vil holde aktivt utkikk på sine befaringer framover.

Vi jobber fortsatt med å finne kilden til forurensningen – men med lite ny informasjon kan den vise seg vanskelig å finne. 

Satellittbilder fra perioden 7. – 11. mai er analysert uten at det er gjort observasjoner. KSAT blir derfor bedt om å analysere bildene tilbake til 1. mai.

Vi ønsker fortsatt å få varsel om observasjoner av oljeskadd fugl – meld inn til akutt_sjofugl@miljødir.no

Miljødirektoratet har fått flere henvendelser om fuglevask. Vask av lomvi og andre sårbare arter i forbindelse med denne hendelsen er ulovlig fordi det kan innebære unødig stress og lidelse for de individene som direkte og indirekte berøres.

Bare et fåtall fugl lar seg fange inn og vaske. Fugler som overlever selve vaskeprosessen, kan ha indre skader som følge av giftigheten av oljen. En slik aksjon nå for å samle inn skadde fugler kan også ha negativ effekt ved at det indirekte forstyrrer store deler av hekkebestanden. 

Miljødirektoratet har hatt dialog med Mattilsynet for å for å lage retningslinjene for vask av sjøfugl. Målet har vært å ta hensyn til både bestandenes overlevelse og dyrevelferd. 

Innfanging og behandling vil stresse sjøfuglene. Derfor vurderer vi at håndtering av ville dyr på den måten som rehabiliteringen innebærer, kan være i strid med Naturmangfoldlovens bestemmelser der aktiviteter som kan medføre unødig skade på dyr og deres reir/unger i hekkeperioden er forbudt. 

 

Oppdatering 13.05.24: 

Overvåkningsflyet vårt fløy over området, på grunn av tips om oljeskadet fugl andre steder enn tidligere. Det var blitt observert fugl på Ekkerøy, Krampenes og Skallelvmunningen, ca. midt mellom Vardø og Vadsø. SNO reiser ut dit for å gjøre nye befaringer.
 
Kartet viser hvor det er observert oljeskadet fugl.
 

 

7. mai ble det oppdaget fugl tilgriset av olje i nærheten av Hornøya utenfor Vardø. Kystverket leter fortsatt etter oljekilden.

Dette er et hekkeområde av nasjonal betydning, og nå nærmer det seg hekkesesong. Kystverket er opptatt av å finne ut hvor oljen kommer fra, slik at vi kan hindre at flere fugler blir skadet. 

Statens Naturoppsyn har vært i området på befaring, og melder om at det er snakk om et betydelig antall fugler.

- Opp mot 200 fugler er observert, de fleste sittende i fjæra, noe også i sjøområdene rundt Vardø. Det er særlig lomvi som er funnet, men også alke og lundefugl, sier vaktleder i Kystverket, Lill Veronika Benjaminsen.

Foto: Vardø Havn

Kystverket har søkt etter forurensningens opprinnelse blant annet ved hjelp av satelittbilder, så langt uten resultat. Kystverkets overvåkningsfly er også brukt for å prøve å lokalisere oljen som har griset til fuglene.

Det er tatt prøver av oljen, som nå er analysert av SINTEF. Resultatet viser at dette med stor sannsynlighet er bunkersolje fra et skip.

Det er Miljødirektoratet som har ansvar for oppfølging av oljeskadet fugl og vilt, og private initiativ for vasking og avliving av sjøfugl er ulovlig. Dersom du observerer oljeskadet fugl, kan du melde inn dette til akutt_sjofugl@miljødir.no.

Kystverket vil fortsette søket etter forurensningskilden, og SNO planlegger en nye befaringer. 

Til toppen