Hopp direkte til innhold

To fiskerihavnmarkeringer i Finnmark

Kamøyvær fiskerihavn. (Foto: Ruben Rostad/Kystverket)

I går ble to fiskerihavneanlegg i Nordkapp kommune, henholdsvis i Nordvågen og Kamøyvær, markert åpnet. Begge prosjektene er veldig gode og viktige for næringsliv lokalt og regionalt.

Det var kystdirektør Einar Vik Arset, som sammen med statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet og Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen som sto for begge åpningene.

Nordvågen

Først ble den kommunale fiskerihavna i Nordvågen åpnet. Den har investert i nytt og større flytebryggeanlegg, delvis finansiert gjennom tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak, som forvaltes av Kystverket.

Nordvågen-åpning.jpg
Fra venstre: Kystdirektør Einar Vik Arset, Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen og statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet åpner Nordvågen fiskerihavn. (Foto: Sven Martin Tønnessen/Kystverket)


– Vi i Kystverket forvalter denne tilskuddsordningen som skal stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Kystverket har gitt tilsagn til Nordvågen fiskerihavn om inntil 5,275 millioner kroner i statlig tilskudd, der totalkostnaden for prosjektet er om lag 12 millioner kroner.

– Det nye flytebryggeanlegget gir både økt antall liggeplasser samt skjerming for vær og vind til landindustrien. Vi håper anlegget blir tatt godt imot, at det blir flittig brukt og at det bidrar til å styrke fiskerinæringen lokalt og regionalt, sier kystdirektøren.

Kamøyvær

Det andre fiskerihavnanlegget som ble markert åpnet er forskutteringsprosjektet i Kamøyvær fiskerihavn, der det er investert i både ny molo, utdypning og nytt næringsareal. Forskutteringsordningen, som også forvaltes av Kystverket, har gjort det mulig å realisere tiltaket tidligere enn om man skulle vente på bevilgninger.

Fra åpninga i Kamøyvær.jpg
Fra venstre: Direktør for transport, havn og farlei i Kystverket Sven Martin Tønnessen, Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet og kystdirektør Einar Vik Arset gleder seg over den nyåpnede Kamøyvær fiskerihavn. (Foto: Ruben Rostad/Kystverket)


Kamøyvær-prosjektet har også fått midler til flytebryggeanlegg gjennom tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak, på om lag 3,8 millioner kroner av en flytebryggekostnad på nesten 7,7 millioner kroner.

– Kommunen jobbet frem et godt prosjekt og skisserte sine behov til Kystverket på en god måte, som gjorde at prosjektet fikk midler gjennom forskutteringsordningen. Formålet med ordningen er å få realisert nye statlige fiskerihavnprosjekter så tidlig som mulig – prosjekt som ellers ville risikert flere års utsettelse. Det er derfor veldig kjekt å konstatere at dette prosjektet var modent nok til gjennomføring og nå har blitt realisert, forteller kystdirektør Einar Vik Arset.

I 2022 var det om lag 250 registrerte fiskere i Nordkapp kommune. Robuste, trygge og tilgjengelige havneløsninger er viktig for å oppnå nasjonale mål for maritim næringsutvikling og korte ned avstand fra fiskefelt til mottak.

Til toppen